Gruppeforløb for
adoptivmødre med teenagers

Baggrunden for dette online forløb

Som adoptivmor ved jeg hvor udmattet og utilstrækkelig man kan føle sig, når ens barn ikke trives, eller når man som familie, ikke får den rette hjælp og støtte fra det offentlige og fagpersoner.

Jeg har brugt meget energi på, at skulle “undervise” i adoption, seperationsangst og utryg tilknytning til pædagoger, lærer og har skrevet lange klagebreve til kommuner uden rigtigt at blive mødt og forstået i det. .
Min egen historie er desværre ikke unik.

I mit virke som psykoterapeut og familiementor møder jeg også mange andre forældre, med særligt sårbare børn – med og uden adoptionsbaggrund – som også føler sig lige frustreret, svigtet, alene, udfordret, misforstået og tynget af utilstrækkelighed og magtesløshed.

Vores livsvilkår som en særlig sårbare familie stiller ofte større krav til os som forældre, hvorfor vi må vedblive med at videreudvikle vores forældrekompetencer, så vi kan stå stærkt i os selv, og være de forældre vores børn har brug for.

Vi må bevare vores indre ro, selvtillid og selvkærlighed så vi kan fortsætte med alt det gode, som vi allerede gør for vores barn.

Men det skal være uden at vi drænes emotionelt, mentalt og uden vi er i fare for at miste kontakten til os selv.


Det får du med i dette forløb

  • Den nødvendige viden om utryg tilknytning, en usikker identitetsdannelse og overlevelsesstrategier.

  • Læring i at kigge bag dit barns, måske, til tider uforståelige adfærd – og lære hvordan du bedst muligt kan forstå og møde dit barn i det svære.
  • Øvelser i selvregulering og viden om hvordan du kan hjælpe dit barn med at regulere sin egne følelser og tanker på en sund måde.
  • Hjælp til at opdage hvad der trigger dig og en forståelse for betydningen af dine tilknytningserfaringer i jeres samspil

  • Læring i at kommunikere tydeligt og empatisk og kunne sætte sunde grænser uden for meget ængstelse, vrede, modstand og frustration

  • Et øget overskud til at bevare din mama coolness og redskaber til at holde dit hjerte varmt for dit barn – selv i tilspidset situationer.
  • Blive ekspert i dit eget nervesystem så du kan “hjemme” hos dig selv og mestre dine egne følelser først, før du støtter dit barn, i at gøre det samme bagefter. Vi kan ikke berolige andre hvis vi selv er urolige.

Ønsker du at komme på venteliste til næste gruppeforløb så skriv gerne til mig via: gitte@emotions-terapi.dk

Det får du

Møde ligesindet mødre som genkender og forstår dine følelser og udfordringer.

Læring i tilknytningen og tidlige tilknytningstraumer og hvordan de påvirker dit barns liv

Brugbare viden og værktøjer til at kunne håndtere jeres udfordringer

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at sende en mail.