Jeg hjælper mennesker videre i livet

Hvad vil det betyde for dig, at komme tættere på dine drømme og slippe fri af alt det som dræner dig for din livsenergi og lykke ?

Mine vigtigste arbejdsredskaber i mit møde med dig, er min medmenneskelighed, min tålmodighed og min nysgerrighed på dig, og af det, som du udfordres af.

Som psykoterapeut og familiementor oplever jeg igen og igen, menneskets fantastiske evne til at skabe forandringer og heale selv dybe emotionelle sår hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor har jeg også fuld tiltro til dig og din personlige udvikling. Jeg tager ansvaret for din tryghed, og for at skabe de rette rammer som vil gøre det muligt for dig, at komme videre i livet, med mere ro i sindet og en større fred i dit hjerte.

Livet er konstant i bevægelse og vores hjerne er elastisk og formbar. Derfor er positive forandringer og healing også mulig – hele livet!

I min private praksis i Valby tilbyder jeg psykoterapi til børn fra 10 år, unge og voksne og til familier.

Mit speciale er behandling af:

 • Angst, stress og depression
 • Utryg tilknytning, relationelle udfordringer og en usikker identitet
 • Ændring af usunde adfærdsstrategier, tanker og følelser

Den som søger hjælp til at skabe livsvigtige forandringer, tager også ansvar for eget liv og lykke. Og det er lige præcis det mine modige klienter gør. Mange udtrykker at deres udviklingsforløb har været direkte livsændrenede for dem og de ville ønske, at de havde søgt hjælp noget før.

Dit liv er lige nu, – men hvordan lever du det egenligt?

Er du virkelig der, hvor du gerne vil være?

Prisen for at leve et uautentisk liv – er et liv med mere ufred, utryghed, ukærlig adfærd, fornægtelse, frustrationer og en manglende tilstedeværelse.

Tilstande som kan skabe:

 • Angst
 • Livsstress
 • Depression
 • Udmattelse og mangel på fokus
 • Usunde relationer
 • Uhensigtsmæssige tanker, følelser og adfærd.

Det er først når vi får sagt farvel til gammelt og livløst, at vi kan sige goddag til nyt og livfuldt.

Book en session

Så lad mig spørge dig, – er du klar til:

 • At få et nyt perspektiv på dit liv?
 • At få rykket ved dine fastlåste tanker, følelser og vaner?
 • At bruge dine ressourcer til at udleve dine drømme?
 • At finde ind til dine særlige talenter og din passion?
 • At åbne dit hjerte og lukke kærligheden og glæden ind i dit liv?

Hvis ja, så skriv til mig for at booke din første tid.

Typisk kan jeg tilbyde dig en session indenfor 14 dage.

Terapeutiske forløb
Kontakt og priser

“Jeg kom til Gitte pga. selvværdsproblemer og problemer med at mærke mig selv og mine grænser, som bundede i en utryg tilknytning pga. svigt i barndommen.

Gitte hjalp mig med at finde ind til den person jeg i virkeligheden er – som har været gemt væk i mange år pga. at jeg troede jeg skulle være en anden for at blive set, elsket og accepteret for den jeg er. 

Det er nok den største gave.
Tak fordi du hjalp mig med at indse det kæreste Gitte.”

Projektleder, 42 år

Vi mennesker har løbende brug for at få skubbet til vores comfort zone, så vi kan blive ved med at udvikle os som menneske.

Emotionsfokuseret terapi


Emotions-Fokuseret Terapi, også kendt som EFT, er baseret på en grundig forskning i, hvordan følelser kan gå fra at være låst i smerte og fornægtelse, til at blive håndterbare og nyttige livsprocesser.
EFT-metoden er anerkendt som vidensbaseret og hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

Som emotionsfokuseret psykoterapeut arbejder jeg både igennem kroppen, sanserne, følelserne og tankerne, fordi når vi er i krise så påvirkes alle dele af os, derfor må vi også behandle alle dele i os.

I forløbet undersøges:

 • Særlige familiedynamikker og konfliktmønstre
 • Umødte behov, forhindringer og selvsabotage
 • Tilknytningsmønstre, tab, sorg og tidlige svigt
 • Problematiske følelser, håndteringsstrategier og narrativ
 • Ansvar, roller og slægtens prægninger.

Tidlig tilknytning

Til at afdække en problemstilling kigger jeg også efter markører i den tidlige tilknytningserfaringer. Fordi, mange af vores nutidige problemer i det relationelle felt ofte kan spores tilbage til vores tidlige barndom og tilknytningserfaringer.

Kimen til vores nuværende adfærd, tanker og følelser plantes allerede i fosterstadiet hvor vi præges af mors mentale, emotionelle og fysiske tilstand, og af det miljø hun færdes i. Var hun tryg og i kontakt med sig selv og med barnet inde i sig? Eller var hun utryg og stresset?

Vores selvopfattelse og evne til at knytte os til andre påvirkes også, i nogen grad, af måden vi fødes ind i verden på og vores første kontakt til vores nærmeste omsorgspersoner. Var det en særlig svær fødsel, var der en adskillelse fra mor eller andre traumatiske oplevelser?

Alle disse omstændigheder præger os på forskellig vis og i større eller mindre grad, Det kan have indflydelse på vores tanker, følelser og adfærd og hvordan vi oplever os selv og andre på.

Har vi måtte udvikle en “overlevelseshjerne” som oftes befinder sig i “kamp/flygt/frys mode fordi vi er utrygge og stresset?

Eller udviklet en “læringshjerne” fordi vi har oplevet tilstrækkeligt med tryghed, omsorg og emotionelt nærvær?

Tidlige tilknytningserfaringer og det emotionelle tolerancevindue kan derfor være meningsgivende i et terapeutisk forløb, hvor personen kæmper med sig selv, har det svært med andre eller er ramt af angst, depression, har et problem med vrede eller indlæringsvanskeligheder og symptomer på ADHD og ADD.

Den gode nyhed er, at vores tilknytningsmønstre, tanker, følelser og adfærd ikke er statiske. Og i den rette kontekst, sammen med de rette mennesker eller i et terapeutiske forløb, kan der skabes betydelige positive livsændringer, som giver personen et liv som er langt lettere at leve.

Personligt

Privat er jeg gift på 16.år med min mand og sammen har vi et barn som er adopteret fra Thailand.

Dermed har jeg også en personlig fortælling om årgange fertilitetsforløb, langvarig adoptionsproces og et familieliv som er startet noget anderledes, end de flestes. Mit særlige moderskab er også motivation for mine gruppeforløb for unge med adoptionsbaggrund og for adoptivforældre.

For mig kommer min familie altid først, og jeg værdsætter vores åbenhed, ligeværdighed og tydelighed i grænser og værdier, da det dagligt styrker vores familiebånd.

I mine tyvere havde jeg en spiseforstyrrelse, som kom til udtryk på forskellige måder. Det krævede en erkendelse af, hvad det var jeg gjorde mod mig selv og et terapeutiskforløb og en masse selvkærlighed, før jeg fik bearbejdet mig ud af min dulmestrategi.

Min personlige indsigt, min faglige viden om adfærdsændring og praktiske erfaringer vil også kunne hjælpe dig med at “vågne op” og støtte dig i at få skabt et naturligt forhold til mad, til din krop og til dine følelser.

Uddannelser

Som Emotionsfokuseret psykoterapeut (EFT) har jeg en anerkendt 4-årig uddannelse fra EFT-instituttet i København. Derefter har jeg taget en efteruddannelse for psykoterapeuter i systemisk opstilling og familieopstilling ved ISFO.

Jeg er uddannet til og har dybe erfaringer i, at hjælpe mennesker med personlige udfordringer, og med at komme igennem livskriser og styrke deres mentale og emotionelle sundhed.

Som Familiementor, Supervisor og Gruppeleder er min faglige baggrund:

 • Mentoruddannelse med fokus på familiedynamikker, ADHD og AFS
 • Certificeret samtalegruppeleder for børn og unge i sorggrupper
 • Exam. supervisor i emotionelspisning
 • Kursus i fostrets og fødslens psykologi
 • Exam. træner og erfaren underviser med over 10 års undervisningserfaring.

Jeg modtager løbende supervision og er naturligvis medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og følger alle etiske råd og retningslinjer.

Jeg er også medlem af Børnebasen som tilbyder særlige tilbud til udsatte børn.

Mere faglighed

 • Behandling af angst hos børn og unge ved Psykiatrifonden.
 • Eksamineret supervisor i emotionelspisning ved OP/Psykolog Mette Holm.
 • DET BØRN IKKE VED… har de ondt af – personlig og faglig kvalificering i samtaler med børn og deres forældre ved Karen Glistrup.
 • Tidlige traume og spædbarnsterapien og dens metode ved Inger Thormann / Dansk institut for spædbarnsterapi
 • Skriveterapi ved det Nationale sorgcenter.
 • Psykoterapi & Mindfullness ved Dansk Psykoterapeutforening.
 • Den utrygge tilknytning og samspilsproblematikker ved Inger Holm.
 • Terapeutiskarbejde med utrygge tilknytningsmønstre ved Lars Johansen.
 • Terapi i grupper ved EFT-instituttet / Cand.Psyc.Aut. Rebekka Svarre Heise.
 • Ankestyrelsens adoptionsforberendekursus.

Andet

Jeg har i over 20 år været tilknyttet den danske tv-branche som bl.a. assisterende tv-producer og freelance caster og jeg udfører stadigvæk konsulentopgaver for danske produktionsselskaber og tv-stationer for Tv2 og Danmarks Radio.

I mit konsulentarbejde har jeg kontakt med mange forskellige typer mennesker og bruger min velfunderet psykologiske viden og menneskeforståelse når jeg caster bestemte tv-format.

Forside
Terapeutiske forløb
Kontakt og Priser