Om Gitte Schnell

Tilbyder individuel terapi for unge fra 13 år og voksne, forældreterapi og familieterapi i Valby og online

Gitte Schnell er Angst- og relationssekspert og uddannet Emotions-Fokuseret Psykoterapeut (MPF) og familiementor.
I sin praksis i Valby nær København og online, tilbyder hun, et trygt, empatisk og fordomsfrit hjerterum til de svære samtaler og personlig udvikling.

Med sit nærvær, evidensbaseretmetoder og høje faglighed, er hun specialiseret i at behandle:

 • Angst
 • Stress ( arbejdes- eller livsrelateret stress )
 • Problemer med følelsesregulering og traumerelateret triggers som manglende impulskontrol, for meget ængstelighed, undgående adfærd eller vrede.
 • For højt konfliktniveau, mistillid, dysfunktionelle mønstre og dårlig kommunikation i familien
 • Ubearbejdet barndomstraumer, tab af relationer og utrygge tilknytningsmønstre

Som familiementor hjælper Gitte familier – herunder forældrepar, teenagere eller voksne børn, søskende og sammenbragte (store) børn – som er fanget i kommunikationsproblemer, er berørt af misbrug, psykisk sygdom eller sidder fast i dysfunktionelle samspilsmønstre.

Hvis du ønsker en uforpligtende samtale, så skriv til gitte@emotions-terapi.dk og du vil blive kontaktet for en nærmere aftale, snarest muligt.

Terapeutiske forløb

Det terapeutiske forløb

Når følelser som angst og usund vrede bliver fastlåst eller vi tynges af tilknytningstraumer, dysfunktionelle familiemønstre og kroniske stressbelastninger, vil det forringe vores helbred og skade vores vigtige relationer.

Et emotionsfokuseret terapiforløbet, er fuldstændig skræddersyet til dine udfordringer og behov.
Du hjælpes med at håndtere stærke følelser og tankemylder, at hele relationelle svigt og bryde dysfunktionelle mønstre.

 • Undervejs udvikles et nuanceret følelsessprog
 • Din tolerancetærskel og selvomsorg øges
 • Nye ressoucer vil styrke dit selvværd, mentale overskud og nærvær

Temaer i terapien kan være:

Hvis du ønsker en uforpligtende samtale så skriv til gitte@emotions-terapi.dk og du vil blive kontaktet snarest muligt, for en nærmere aftale.

Den personlige version

Gitte Schnell er født i 1970, hun er gift, og en engageret “løvemor” for sin teenager søn, der har en adoptionshistorie.

Hendes særlige moderskab og familierelationer har forstærket interessen for, hvordan tidlige utrygge tilknytningserfaringer, svigt og traumer påvirker vores tilknytningsstil, nervesystem, hjernen og vores måde at takle følelser, relationer og livets udfordringer på.

Gitte er meget optaget af, hvordan det moderne livs høje tempo og perfekthedskultur påvirker vores mentale helbred og familiedynamikken. Særligt den yngre generations mentale og sociale trivsel synes mere udfordret indenfor de sidste 15 år og Gitte ønsker at hjælpe med at nedbryde ensomhed, skam og selvsaboterende adfærd.

Gitte arbejder intuitivt og evner til at forstå og se verden igennem den unges øjne, hvilket har ført til en stigning i tilgangen af teenagere og unge mennesker som i hendes praksis.

Symptomerne for at søge hjælp er ofte mange og både af personlige og relationelle karakter.
Uanset årsagen for et terapiforløbet, så støtter Gitte Schnell altid den enkelte i at håndtere egne følelser og i at udvikle et varieret følelsessprog, som kan udtrykkes verbalt og sanseligt.
Dette er vigtigt, fordi følelser er vores superkraft og fundamentet i vores indre liv og i samspillet med vores relationer.

Gittes egen livsrejse har, som hos så mange andre, budt på sorger, bekymringer og udfordringer som følge af kræftsygdom, alkohol- og stofmisbrug, selvmord og psykisk sårbarhed, i nære relationer.
Det levede liv og hendes egne personlige erfaringer med angst som ung og en spiseforstyrrelse, er også en værdifuld ressource, når hun hjælper mennesker i krise med at bearbejde indre smerte og i at transformere fastlåste følelser og usunde mønstre.

Hun ved, både personligt og fra sit kliniske arbejde, at det er muligt at komme styrket igennem svære tider.

At vi godt kan skabe os et liv som ikke styres af fortidens traumer eller af for meget angst, stress og frustration – hvis vi får den rette viden, hjælp og støtte. Og det vil Gitte også gerne hjælpe dig med.

Hvis du ønsker en uforpligtende samtale så skriv til gitte@emotions-terapi.dk og du vil blive kontaktet for en nærmere aftale.

Den profesionelle version

Som Psykoterapeut (MPF) har Gitte gennemført en anerkendt 4-årig uddannelse fra EFT- instituttet i København og er klinisk eksamineret.
Efterfølgende har hun forsat siden specialisering gennem flere videreuddannelser som familiementor, samtalegruppeleder og facilitator af systemisk familieopstilling. De mange internationale kurser hun deltager i, bidrager til viden om den nyeste forskning indenfor behandling af emotionelle og relationelle problematikker.

Som familiementor og terapeutisk gruppeleder har hun faciliteret mange terapeutiske gruppeforløb for forældre som har været udfordret i relationen til deres teenager barn, for pårørende berørt af alkohol- stofmisbrug i samarbejde med Pårørende netværket og Misbrugsportalen.

Hun har været frivillig samtalegruppeleder hos foreningen Skyggebørn og faciliteret sorggrupper for unge mellem 18 – 28 år.

Løbende udbyder Gitte online kurser med undervisning i hvordan vi kan skabe trygge familierelationer, blive bedre til vredeshåndtering og i forandringsprocesser af angst, stress og utrygge tilknytningsmønstre.

Som medlem af Dansk Psykoterapeut foreningen gives hun titlen Psykoterapeut MPF, hvilket også er din kvalitetsikring af hendes kvalifikationer og behandlinger. Naturligvis følges ligeledes alle etiske råd og GDPR regler, i henhold til dataloven.

Udover sit terapeutiske arbejde i egen praksis, er Gitte Schnell også en anerkendt og prisvindende tv- Caster. Gennem mere end 25 år har hun indgået i produktionsteams på nogle af de allerstørste tv-produktioner i Danmark og fundet deltagere til Robinson Ekspeditionen, dokumentar programmer om psykisk sygdom og indsamlingsshows som Knæk Cancer. Som caster er respekteret for at have fingeren på pulsen i forhold til hvad der rør sig i folks liv og for sin brede psykologiske viden og dybe forståelse for det enkelte menneskes kompleksitet, styrker og sociale udfordringer.

Læremestre og inspirationskilder:

Ved at Gitte Schnell løbende deltager i højt specialiseret kurser, modtager supervision og videreuddanner sig inden for mentalt sundhed, tilknytningstraumer og personlig udvikling, særligt på internationalt plan, sikres du, at dine behandlinger altid tager afsæt i den nyeste forskning og evidensbaseret metoder.

Blandt Gittes mange læremestre og inspirationskilder kan nævnes:

 • Leslie Greenberg
 • Gabor Mate
 • Bessel van der Kolk
 • Janina Fischer
 • Peter Levine
 • Alex Howard
 • Susan Hart
 • Karen Glistrup
 • Inge Holm
 • Jesper Juul
 • Sue Johnson
 • Diane Poole Heller

Uddannelser & Kvalifikationer

 • Klinisk Exam. Psykoterapeut / MPF i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT)

 • Relationel traumeterapi og behandling af utrygge tilknytningsmønstre

 • Emotionsfokuseret parterapi – EFT/C

 • Videreuddannelse i Systemisk opstilling og familieopstilling

 • Mentoruddannelse med fokus på familiedynamikker, konfliktnedtrapning og ADHD, ADD

 • Caster for Danmarks Radio og Tv2 samt andre produktionsselskaber

 • Certificeret samtalegruppeleder for børn og unge i sorg

 • Exam. supervisor i emotionelspisning

 • Exam. træner og underviser med over 10 års undervisningserfaring

 • Personlig og faglig kvalificering i samtaler med børn og deres forældre

 • Anger management – mindfulness til selvregulering og øget impuls kontrol

 • Konflikt og vredeshåndtering i de nære relationer

 • Skyggearbejde i vredemønstre

 • Angst håndtering og selvregulering af nervesystemet og Vagus nerven

 • Terapeutisk gruppeleder for pårørende berørt af stoffer eller alkoholmisbrug

 • Skriveterapi ved det Nationale sorgcenter

 • Fostrets og fødslens psykologi og tidlig tilknytning.

 • Den utrygge tilknytning og samspilsproblematikker

 • Psykoterapi & Mindfullness

 • Terapeutisk coaching forløb med fokus på selvudvikling og ressourceoptimering

 • Ankestyrelsens adoptionskursus

 • Terapi og Supervision i grupper