Jeg hjælper mennesker videre i livet
og jeg vil også gerne hjælpe dig

Hvad vil det betyde for dig, at komme tættere på dine drømme og slippe fri af alt det som dræner din livsenergi og lykke?

Prisen for at overhøre vores følelser eller lade vores grænser og integritet overskride, er et liv med ufred, utryghed, ukærlig adfærd, fornægtelse, frustrationer og en manglende tilstedeværelse i nuet.

Tilstande som på sigt kan skabe:

 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Ubearbejdet sorg
 • Mental udmattelse og en mangel på nærvær og glæde
 • Konflikter i parforholdet, med børnene, i vennekredsen osv.
 • Uhensigtsmæssige tanker, følelser og en usund adfærd

Jeg har stor tiltro til dig og dine evner til at skabe vigtige livsforandringer, fordi dit mod og din vilje, har bragt dig frem til mig

Som psykoterapeut, familiementor og psykologisk rådgiver har jeg solide erfaringer i, at hjælpe mennesker der ønsker at overkomme deres angst, stress, sorger, svigt, tristhed, destruktive vrede og usunde adfærd.

Som behandler er jeg specialiseret i Emotions-Fokuseret Terapi også kendt som EFT. Jeg arbejder både kognitivt, emotionelt og igennem kroppens sansninger og ved brug af systemisk familieopstilling.

Mine vigtigste arbejdsredskaber er mig selv, min empati, min ordenlighed, min psykologiske viden, mine praktiske og personligeerfaringer, min intuition og min autentiske nysgerrighed på dig.

Sammen vil vi undersøge hvordan du bedst muligt kan skabe lindring eller en ønsket forandring af din nuværende situation. Jeg har effektive metoder som kan hjælpe dig med at finde bearbejde svære følelser, til at finde nyttige svar, skabe ny mening og opdage nye veje til ressourcer, løsninger og mere fred.

Det er først når vi får sagt farvel til gammelt og livløst, at vi kan begynde at sige goddag til nyt og livfuldt

Mange af mine klienter udtrykker, at deres terapiforløb har været direkte livsændrende for dem, og at de ville ønske, at de havde søgt hjælp noget før. De troede ikke at det var muligt at få det bedre. Men det er det!

Mit bedste råd er derfor: Vent ikke med at søge hjælp til at slippe fri af fortidens klister, dine ubearbejdet følelser, heale dine sorger eller med at forløse dine uløste konflikter. Find dig et trygt rum og en kompetent person som kan og vil lærer dig, at få ryddet op i dit sind, i din sjæl, i dit samspil med andre og i dine usunde mønstre.

Livet er lige nu! Så vent ikke for længe med at skabe det liv du ønsker for dig

Terapeutiske forløb
Kontakt og priser

“Jeg kom til Gitte pga. selvværdsproblemer og problemer med at mærke mig selv og mine grænser, som bundede i en utryg tilknytning pga. svigt i barndommen.

Gitte hjalp mig med at finde ind til den person jeg i virkeligheden er – som har været gemt væk i mange år pga. at jeg troede jeg skulle være en anden for at blive set, elsket og accepteret for den jeg er.

Det er nok den største gave.
Tak fordi du hjalp mig med at indse det kæreste Gitte.”

Projektleder, 42 år

Vi mennesker har løbende brug for, at få skubbet lidt til vores comfort zone, så vi kan blive ved med at udvikle os som menneske.

Emotionsfokuseret terapi

Emotions-Fokuseret Terapi er også kendt som EFT.
Metoden er baseret på en grundig forskning i, hvordan følelser kan gå fra at være låst i smerte og fornægtelse, til at blive håndterbare og nyttige livsprocesser.

EFT-metoden er særlig effektiv når de gælder om, at ændre på de dybe fastlåste følelser, svære tanker og på de usunde copingstrategier, som kaster en mørk skygge hen over ens selvopfattelse, trygheden og tilliden til andre og ens mentale overskud.

Som EFT-specialist, terapeut og familiementor arbejder jeg altid igennem kroppen, sanserne, følelserne og tankerne, fordi når vi er i krise så påvirkes alle dele af os. Vi er et helt menneske og derfor må vi også behandle alle de dele i os. Og fordi, vi kan ikke tænke os til forandring. Til det må vi ville den. Sanse den. Føle den. Før vi kan udleve den.

Vores hjerne er elastisk og formbar. Derfor er positive forandringer og healing også mulig – hele livet!

I terapien går vi ind og ændre på de usunde dynamikker, fastlåste tanker eller healer de følelsesmæssige sår og oplevelser som forstyrrer dig, dit parforhold, din karriere, dine drømme eller venskaber.

EFT er anerkendt på verdensplan som vidensbaseret og hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.

Systemisk familieopstilling

Jeg gør også stor brug af metoden systemisk opstilling og familie opstilling. Metoden er et meget konkret og visuelt værktøj som hurtigt kan afdække et problem, se forhindringer, løsninger eller give informationer om

 • Særlige samspils dynamikker
 • Tilknytningsmønstre, copingstrategier og selvsabotage
 • Problematiske følelser, tanker eller et fastlåst narrativ (selvfortælling)

Tilknytningsstil og relationsproblemer

Til at afdække en problemstilling kigger jeg også efter markører i den tidlige tilknytningserfaring. Fordi, mange af vores nutidige problemer i det relationelle felt ofte kan spores tilbage til vores tidlige barndom og vores opvækst med familien, i skoletiden eller i vores teenager år.

Jeg hjælper mennesker som ønsker at leve i harmoni med sig selv og med andre

Forside
Terapeutiske forløb
Kontakt og Priser

Personligt & faglighed

Personligt

Privat er jeg gift på 16.år med min mand og sammen har vi et barn som er adopteret fra Thailand.

Dermed har jeg også en personlig fortælling om ufrivillig barnløshed, en årelang adoptionsproces og et familieliv som har haft en anderledes start, end de flestes. Mit særlige moderskab er også motivation for mine gruppeforløb for unge med adoptionsbaggrund og for adoptivforældre.

For mig kommer min familie altid først, og jeg værdsætter vores åbenhed, ligeværdighed og tydelighed i grænser og værdier, da det dagligt styrker vores bånd.

I mine tyvere havde jeg en spiseforstyrrelse, som kom til udtryk på forskellige måder. Min personlige historie sammen med min faglige viden og erfaringer om adfærdsændring, vil trygt kunne hjælpe dig med at ændre på dine destruktive tanker, følelser og coping strategier.

Uddannelser

Som Emotionsfokuseret psykoterapeut har jeg en anerkendt 4-årig uddannelse fra EFT-instituttet i København. Derefter har jeg taget en efteruddannelse for psykoterapeuter i systemisk opstilling og familieopstilling ved ISFO.

Som Familiementor, Supervisor og Gruppeleder hviler min faglige baggrund på:

 • Mentoruddannelse med fokus på familiedynamikker, ADHD og AFS
 • Certificeret samtalegruppeleder for børn og unge i sorggrupper
 • Exam. supervisor i emotionelspisning
 • Kursus i fostrets og fødslens psykologi og tidlig tilknytning.
 • Exam. træner og en erfaren underviser med over 10 års undervisningserfaring.

Jeg modtager løbende supervision og er naturligvis medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og følger alle etiske råd og retningslinjer.

Jeg er også medlem af Børnebasen som tilbyder særlige tilbud til udsatte børn.

Andre faglige referencer

 • Behandling af angst hos børn og unge ved Psykiatrifonden.
 • Eksamineret supervisor i emotionelspisning ved OP/Psykolog Mette Holm.
 • DET BØRN IKKE VED… har de ondt af – personlig og faglig kvalificering i samtaler med børn og deres forældre ved Karen Glistrup.
 • Fostrets og fødslens psykologi – tilknytning og forældreskab starter i graviditeten
 • Tidlige traume og spædbarnsterapien og dens metode ved Inger Thormann / Dansk institut for spædbarnsterapi
 • Skriveterapi ved det Nationale sorgcenter.
 • Psykoterapi & Mindfullness ved Dansk Psykoterapeutforening.
 • Den utrygge tilknytning og samspilsproblematikker ved Inger Holm.
 • Terapeutiskarbejde med utrygge tilknytningsmønstre ved Lars Johansen.
 • Terapi i grupper ved EFT-instituttet / Cand.Psyc.Aut. Rebekka Svarre Heise.
 • Ankestyrelsens adoptionsforberendekursus.

Andet

Jeg har i over 20 år været tilknyttet den danske tv-branche som bl.a. assisterende tv-producer og tv-caster. Jeg udfører konsulentopgaver for danske produktionsselskaber og for Tv2 og Danmarks Radio.

I mit konsulentarbejde har jeg kontakt med mange forskellige typer mennesker og bruger også her min velfunderet psykologiske viden og menneskeforståelse.

Forside
Terapeutiske forløb
Kontakt og Priser