ONLINE FORLØB FOR ADOPTIVMØDRE MED TEENAGERS

 • Kæmper dit barn med følelser som vrede, tristhed, sorg, forkert-hed, at være mindre værd eller har tankepres?
 • Har du som mor svært ved, at forstå hvad der sker inde i dit barn og hvordan du kan støtte og hjælpe ham eller hende bedst muligt?
 • Har du en følelse af isolation, fordi det kan være svært at dele dine følelser og bekymringer for dit barn med andre?
 • Savner du viden om teenagerhjernen og mulige senfølger grundet en utryg tilknytning og en usikker identitet?
 • Søger du redskaber til at styrke dit mentale overskud, så du kan bevare overblikket og takle hverdagen, på en konstruktiv måde?

Så vil du være i de rette hænder på dette online gruppeforløb for adoptivmødre med teenagerbørn.

Dette er et trygt læringsrum hvori man får støtte, lyttes til og får styrket sit mindset og sine forældrekompetencer.

Baggrunden for dette forløb

 • Som adoptivmor ved jeg hvor udmattet og utilstrækkelig man kan føle sig, når ens barn ikke trives, eller når man som familie, ikke får den rette hjælp og støtte fra det offentlige og fagpersoner.
 • Jeg har selv følt, at jeg ikke gjorde det godt nok som mor fordi jeg hele tiden oplevede, at jeg skulle forklare mig selv og mine bekymringer. mine handlinger og mit barns særlige behov og reaktioner.
 • Jeg har brugt meget energi på, at skulle “undervise” i adoption, seperationsangst og utryg tilknytning til pædagoger, lærer og har skrevet lange klagebreve til kommuner uden rigtigt at blive mødt og forstået i det. .

Min egen historie er desværre ikke unik. For i mit virke som terapeut og familiementor møder jeg også mange andre forældre, med særligt sårbare børn, som føler sig lige frustreret, svigtet, alene, udfordret, misforstået og tynget af utilstrækkelighed og magtesløshed.

Vores livsvilkår som adoptivfamilie stiller ofte større krav til os som forældre. Men vi kan ikke altid regne med omgivelsernes hjælp og forståelse. Derfor må vi vedblive med at videreudvikle vores forældrekompetencer, så vi kan stå stærkt i os selv. Vi må bevare selvtilliden, selvrespekten og selvkærligheden så vi kan fortsætte med alt det gode, som vi allerede gør som mødre.

På forløbet får du:

 

 • Den nødvendige viden om tilknytning, identitet og adfærdsmønstre.
 • En forståelse af hvad tidlige traumer er, og hvordan man kan møde sit barn og hjælpe det med at regulere egne følelser og tanker på en sund måde.
 • Hjælp til at udvikle værktøjer til at kunne håndtere situationer, som måske bunder i jeres fælles utrygge start på familielivet.
 • Guidet meditationsøvelser.
 • Stillet nogle refleksive hjemmeopgaver.
 • Støtte i, at komme i bedre kontakt med dig selv og dine behov så du også drager omsorg for dig.

Du vil også lære både dine sårbarheder og styrker at kende.

 • Hvad trigger jer i samspillet?
 • Hvordan kommer dine egne tilknytningserfaringer i spil når du presses?
 • Hvad er dine egne uforløste sorger, frustrationer og skuffelser?
 • Hvad er dine særlige talenter og ressourcer som mor?

Som mødre giver vi altid mere end vi får. Og det skal vi vedblive med. Men det skal være uden at vi drænes emotionelt, mentalt og ikke mister kontakten til os selv. Som robuste forældre, kan vi bedre bevare roen og overblikket, i selv svære situationer.

Mit håb er, at du efter dette forløb vil opdage, at du skal ikke være en perfekt mor, men blot en

Good Enough Mother

“?

TILMELDING OG PRIS

Prisen for hele forløbet, inklusiv en telefonisk forsamtale, er 2250 kr. Beløbet kan betales i to rater.

Du tilmelder dig, ved at sende en mail til gitte@emotions-terapi.dk.

Skriv dit navn, dit barns alder og dit telefonnummer.

Herefter fremsender jeg de praktiske informationer til dig.

Der er begrænset pladser på holdet og det er efter først til mølle-princippet.

Tilmelding seneste  10.november.

BONUS
Hvis du er blandt de 5 første som tilmelder sig inden 25. oktober, så får du også en GRATIS personlig online session med mig, efter afslutningen af forløbet.

Du sparer 750 kr.

En tidligere deltager på mit forældreforløb, og mor til fire, har skrevet:

“Forløbet hos Gitte Schnell gjorde, at jeg mødte ligesindet forældre der befandt sig i samme kaotiske situation som mig selv.
Der blev oprettet et sikkert ”rum”, hvor man kunne dele sine håb for ens børns fremtid, ens afmagt i kampen med systemet og ens sorg over hele situationen. Jeg lærte mig selv bedre at kende, og er kommet mere i kontakt med mine sande følelser.”

Netværksgruppe for unge adopterede mellem 13 – 17 år.

Som EFT-psykoterapeut er jeg specialiseret i behandling af tidlig utryg tilknytningserfaring og en usikker identitetsdannelse grundet tidlige emotionelle traumer, svigt, mangel på tryghed og et fravær af pålidelige omsorgspersoner.

Rammen for et gruppeforløb er altid tryghed, tillid og tålmodighed

Netværksgrupper henvender sig til unge mennesker med særlige sårbarheder som adoption, skilmisse, have mistet en nærtstående, at være teenager og have angst eller andre diagnoser.

Temaerne kan være:

 • Tidlig traumatisk tilknytningsforstyrrelser, uhensigtsmæssig adfærd
 • Afvisning
 • Skolevægring
 • Medfødt sårbarhed
 • Diagnoser som ADHD og ADD
 • Angst
 • Livsstress
 • Problemer med vrede – for meget – for lidt
 • At kunne indgå i sunde og ligeværdige relationer.
 • Biologiske familie og søskende
 • Skilsmisse
 • Selvværd
 • Kærester og brud
 • Seksualitet
 • Ensomhed
 • Venner
 • Skole
 • Sociale medier
 • Krop
 • Tankemylder
 • Og meget meget mere….

Ud over at vores snakke, laver vi også lidt spiseligt samme. Dette er med til at ryste gruppen sammen og styrke fællesskabet.

Min rolle er, at være tovholder, underviser og en tryg omsorgsperson og jeg vil undervejs også lave nogle forskellige øvelser med de unge som skal hjælpe dem med at lære nyt om sig selv og komme i bedre kontakt med sig selv.

Det er vigtigt, at man bestræber sig på, at komme alle gangene da det har en stor betydning for fællesskabet og tilliden til hinanden.

Pris

Ved første møde er både forældre og de unge med.

Der vil være mellem 5-8 deltagere i en gruppe og man mødes ca. hver 3.uge i to timer per gang. 10 gange i alt.

Prisen er i alt 3600 kr. inkl. en let forplejning.

Beløbet kan betales i tre rater.

Børn under 18 år

Der vil altid være en samtale med jer forældre hvor jeg vil høre mere om jer som familie, jeres barn og eventuelle problematikker.

Rammen for netværksmøderne er, at det altid deltagerne som sætter dagsorden ud fra det som fylder hos dem, lige nu og her

Adoption som livsvilkår

Når det lille barn efterlades alene og ubeskyttet aktiveres den dybeste frygt, og det kan få emotionelle konsekvenser op igennem livet. Den adopterede vil sidenhen kunne risikere at begynde at stille spørgsmåltegn ved sig selv, sin egen værdi og identitet.

 • Hvem er jeg?
 • Hvor hører jeg til?
 • Er jeg værd at elske?
 • Kan jeg stole på andre eller vil de også svigte mig?

Denne utryghed og forvirring kan op i gennem opvæksten skabe indre uro, lavt selvværd, vrede, aggression, selvskade, livsstress og angst. Barnet har måske svært ved at knytte sig til andre som sine adoptivforældre, jævnaldrende, pædagoger og lærere og sidenhen i kærlighedslivet.

Fra utryg til tryg

Tidlige tilknytningserfaringer og det emotionelle tolerancevindue kan være meningsgivende at undersøge, hvis man kæmper med sig selv, med andre eller er ramt af emotionelle udfordringer. Eller hvis man har indlæringsvanskeligheder eller symptomer på forstyrrelser som ved ADHD og ADD.

En utryg tilknytningserfaring i barndommen betyder dog ikke, at udvikling og forandring ikke er mulig senere i livet.

Den gode nyhed er, at vores tilknytningsmønstre, tanker, følelser og adfærd ikke er statiske. Og i den rette kontekst, sammen med de rette mennesker og med nok tryghed, tillid og tålmodighed, kan der skabes betydelige positive livsændringer, som giver personen et liv som er langt lettere at leve.

Den emotionsfokuseret samtaleterapi er særlig velegnet til at ændre fastlåste følelser, tanker og adfærd.

Individuelt forløb for dig som er adopteret

Fokus i et individuelt forløb er, at skabe en tryggere tilknytning ved, at der arbejdes både med kroppen, sindet og relationerne. Sorgen og tabet får et sprog og et udtryk og der skabes en opdateret selvfortælling.

Transformationen sker i et nænsomt læringsrum og igennem nye erfaringer og i den spejlende, anerkendende og omsorgsfulde relation.

Forældresparring og familiesamtaler

Børn og unge med adoptionsbaggrund kan være udfordret af mindreværd, skolevægring, have et forladthedstraume, en indre uro eller være socialt udfordret.

Hvis I som forældre selv kunne bruge hjælp til sparring omkring jeres barn, eller der er et behov for familiesamtaler eller en-til-en samtaler med den unge, så kontakt mig endelig for en snak om jeres tanker, behov og muligheder.

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.