Adoptionsgrupper
for børn & unge

Børnene og de unge i en gruppe er både ens og forskellige.
De har forskellige livshistorie, personligheder og sårbarheder med sig.
Både forskellene og lighederne er også vigtige drivkræfter og øger oplevelsen af
ikke at være alene om at have det som man har det.
Gruppen er også en fantastisk mulighed for, at danne nye berigende venskaber.

Om grupperne

Netværksgrupperne henvender sig til børn mellem 10 – 12 år og unge mellem 13 – 17 år.

Møderne foregår som udgangspunkt på deltagernes præmisser og dem der sætter dagsorden med min hjælp.

Vi har også tid til at spise lidt let sammen, hygge, og snakke om helt almindelige hverdags emner.

I løbet af perioden vil der være planlagt bestemte aktiviteter som bl.a. handler om, at styrke barnets selvforståelse og selvværd.

Min rolle er at være samtalegruppeleder og en tryg omsorgsperson.

Praktisk

Der vil være mellem 5-8 deltagere i en gruppe og man mødes ca. hver 2.uge i to timer per gang. 10 gange i alt.

Det er vigtigt at man bestræber sig på at komme alle gangene da det har stor betydning for fællesskabet.

Der vil altid være en samtale med jer forældre hvor jeg vil høre mere om jer som familie, jeres barn og eventuelle problematikker. Ved afslutningen af et forløb vil vi snakke sammen igen for at evaluere på barnets oplevelse og udvikling

Pris og betaling

Prisen for hele forløbet vil være 2500 kr. Beløbet inkluderer en let frokost og drikkevarer.

Man betaler den samlet pris uanset om barnet kan deltage alle gange eller ej. Beløbet kan betales over flere rater, efter aftale.

Hjem/Terapeutiske Forløb/Adoptionsgruppe for børn og unge

Individuelt forløb

Når det lille barn efterlades alene og ubeskyttet aktiveres den dybeste frygt, og kan få emotionelle konsekvenser op igennem livet. Den adopterede vil sidenhen risikere at begynde at stille spørgsmåltegn ved sig selv, sin egen værdi og identitet.

  • Hvem er jeg?
  • Hvor hører jeg til?
  • Er jeg værd at elske?
  • Kan jeg stole på andre eller vil de svigte mig?

Denne utryghed og forvirring kan skabe mistrivsel i form af indre uro, lavt selvværd, vrede og angst. Barnet har måske svært ved at knytte sig til andre som adoptivforældre, jævnaldrende, pædagoger og lærere.

Tryg tilknytning kan tillæres

En utryg tilknytningserfaring i barndommen betyder dog ikke, at udvikling og forandring ikke er mulig senere i livet. Tilknytningsmønstre er ikke statiske, men dynamiske og foranderlige hele livet igennem. Det kræver dog tålmodighed, accept og de rette rammer til at skabe forandringen i.

Transformation af følelser med følelser

Den emotionsfokuseret samtaleterapi er særlig velegnet til at ændre fastlåste følelser, tanker og adfærd.

Fokus i et individuelt forløb er at skabe en tryggere tilknytning ved, at der arbejdes både med kroppen, sindet og relationerne. Sorgen og tabet får et sprog og et udtryk, og der skabes en opdateret selvfortælling. Transformationen sker i et nænsomt læringsrum og igennem nye erfaringer og i den spejlende, anerkendende og omsorgsfulde relation.

Forældre- og familiesamtaler

Børn med adoptionsbaggrund kan være udfordret af mindreværd, have et forladthedstraume, en indre uro eller være socialt udfordret.

Hvis I som forældre selv kunne bruge hjælp til sparring omkring jeres barn, eller der er et behov for en-til-en samtaler med den unge eller hele familien, så kontakt mig endelig for en snak om jeres behov og muligheder.

Læs mere under familiesamtaler, forældregrupper eller ung i terapi.

Hjem/Terapeutiske Forløb/Adoptionsgruppe for børn og unge

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.

Klik her for at sende mig en e-mail