Familiesamtaler & forældregrupper

Vi ved, at vi bør rumme vores børn og deres udfordringer med
et klart hoved og et varmt hjerte.
Vi er bevidste om, at vores børns trivsel påvirkes af vores eget overskud.
At vores børn er afhængige af, at vi formår at lede dem med tydelighed, åbenhed og kærlighed.

OG nogle gange må vi forældre også sande,
at vi kan få brug for hjælp til at kunne mestre
alt dette!

Forældregruppe

Kæmper du også nogle gange med, at få en “normal” hverdag til fungere?

Har du følelsen af isolation fordi det kan være svært at dele dine følelser og bekymringer med andre?

Savner du et sted, hvor du trygt kan dele, og blive mødt og forstået i det, som til tider er så svært?

Søger du ny viden, indsigt og perspektiver til at kunne hjælpe dig selv og resten af familien bedst muligt?

SÅ ER MIT ONLINE FORLØB MÅSKE NOGET FOR DIG!

Dette forløb er en kærlig hjælp til selvhjælp, hvor du som forælder lærer at prioritere din egen tid og trivsel i hverdagen

Du vil mødes med ligesindede der kæmper og bekymrer sig lige som du.

Du vil være i et fordomsfrit fællesskab hvor du kan græde, puste ud og sætte ord på dine følelser, frustrationer og tanker.

Det er vejen til fornyet energi og troen på dig selv og at I godt kan blive en velfungerende familie – på trods.

Skriv til mig, hvis du vil vide mere om forløbet og hvornår det næste hold starter op.

gitte@emotions-terapi.dk

Familiesamtaler


“Vi giver vores børn det selvværd, som skal til for at de kan leve livet fuldt ud med masser af glæde og frihed, når vi møder dem med anerkendelse, forståelse, knus og åbenhed i familien”

Vores største ønske som forældre er at kunne sende vores børn ud i verden, fulde af tro på sig selv og i tillid til, at de kan klare sig her i livet. At får skabt en harmonisk familie hvor alt bare kører på skinner. Virkeligheden kan dog nogle gange være noget helt andet.

Børn sanser alt, uanset alder og uanset deres udfordringer. Børn har brug for at vide, at det ikke er deres skyld hvis de har en særlig sårbarhed eller hvis mor, far eller en søskende har det skidt.

Børn har brug for os voksne til at oversætte den virkelighed de befinder sig i. Børn er også pårørende og involveret på lige fod som alle andre. De har brug for hjælp til at kunne skabe mening og helhed mellem hvad de oplever, sanser og hvad der udtrykkes af omgivelserne eller ikke udtrykkes, ellers kan barnet tro at det er deres skyld.

Børn har brug for at blive set, hørt og forstået. Men…hvis et barn mødes af tavshed, så vil det heller ikke spørge eller fortælle hvordan det har det. Skam, skyldfølelse, lavt selvværd, angst, tankemylder, voldsom vrede, isolering eller overansvarlighed kan være nogle af symptomerne hos et barn, hvor der er fortielser eller ubalance i kommunikationen derhjemme.

Få hjælp til at bryde tavsheden i familien

Det handler aldrig om at placere skyld, men om hvordan I kan blive bedre til at møde hinanden når nogen har det svært, at placere ansvaret mere hensigtsmæssigt og tale sammen når livet føles svært. Jeg gør mig altid umage for at samtalerne foregår i et nænsomt, fordomsfrit og empatisk læringsrum.

Målet er at undersøge hvad der kan være kilden til mistrivselen eller fortielserne i familien. Det er snakken om hvordan det er at være barn i en familie som er splittet, hvor der en et tab og en sorg, hvor en forælder måske er psykisk syg, stresset, deprimeret eller fysisk syg. Det kan også være et eller flere af børnene i familien som f.eks.er ramt af angst, tankemylder, lavt selvværd eller skolevægring.

Min rolle som familiecoach er, at holde fokus i snakken og hjælpe jer med at undersøge situationen, særligt ud fra barnets perspektiv og fornemmelser, men uden at barnet stilles en masse spørgsmål. Jeg kan høre alt det som I måske ikke selv kan høre og vil støtte jer i, at få taget hul på de vigtige snakke.

Jeg vil møde jer med min medmenneskelighed, empati og min faglige viden og erfaringer. Jeg er selv mor og er ikke bange for at bringe egne erfaringer i spil hvor de kan være hjælpsomme. Jeg er fordomsfri og vægter nænsomhed, og respekten for alle i familien uanset jeres udfordring, højt.

Når snakken først flyder sker der ofte en lettelse i rummet. Skuldrene sænkes, nervesystemet og kroppen falder mere til ro og langsomt mærkes nærværet og kontakten.

Samtalerne er også en unik mulighed for jer forældre, til at komme tættere på jeres børn ved blandt andet at få sat fælles ord på hvordan I går og har det. Dermed får I også vist at følelser er ikke forkerte eller noget man skal gemme væk og I kan få nedbrudt det tavse energifelt som kan have skabt en følelsesmæssig afstand i mellem jer.

“Hvis mor og far ikke kan forholde sig til egne svære følelser, så er det også det de vælger at lære deres børn”

Er du i tvivl om dit barn mistrives?

Børn som er udadreagerende er lettere at spotte når de har det svært. Hvorimod “skyggebørnene”, altså de børn som udadtil klarer sig godt i skolen, er populære, dygtige til sport, stille og opfører sig som små ansvarlige voksne i familien, er sværere at opdage. Pligtopfyldelse, stilhed og gode præstationer kan nemlig blive målestok for trivsel, hvorfor disse “skyggebørn” kan få livslange udfordringer op igennem livet. Det er mange af de børn jeg møder som voksne i min praksis. Derfor er disse familiesamtaler så vigtige.

Praktisk

Et forældregruppeforløb eller et familieforløb er ikke terapi, men åbne samtaler om bestemte livsomstændigheder. Der kan også være konkrete øvelser som skal støtte børnene i deres forståelse og give ny indsigt og perspektiver til de voksne

Inden hele familien samles har jeg altid en eller flere samtaler med mindst en forælder først. Det er vigtigt, at jeg kender til familiens historie, mønstre og livsudfordringer. Herefter deltager typisk forældrene/forælderen og børnene i familiesamtalerne.

Det er godt hvis alle børn deltager i møderne, da mistrivsel eller ændringer i livsomstændigheder er et fællesanliggende i en familie.

Inspiration

Forældre-og familiesamtalerne er også inspireret af mit virke som samtalegruppeleder for børn og unge i sorg og med adoptionsbaggrund.

Karen Glistrups mangeårige arbejde med familier og de svære samtaler og hendes fantastiske bog “Hvad børn ikke ved…har de ondt af” og Jes Dige fra foreningen “Skyggebørn” hvor jeg er tilknyttet som frivillig er begge inspiratorer for mit arbejde med børn, unge og familier.

Læs mere om Karen Glistrup og om familiesamtaler på siden www.snakomdet.dk

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.

Klik her for at sende mig en e-mail