Trivslen i familien

Som forældre er vi bevidste om, at vores børns trivsel påvirkes af vores konflikter og mangel på mentalt overskud og nærvær.
Når vi selv er i balance som par, evner vi også, at kommunikere åbent og med respekt.
Og når mor og far har det godt – så har børnene det godt, fordi
formår vi også, at lede familien med ro, tydelighed og kærlighed.


Familiesamtaler

Som familiecoach hjælper jeg hele familien med at få åbnet op for snakken om det som føles svært og sårbart.

Jeg støtter børn som voksne i, at få sat ord på deres fælles virkelighed.

I et familieterapeutisk forløb, handler det om, hvordan I kan blive bedre til at møde hinanden og tale sammen

– også når livet føles svært!

Når parforholdet eller familien rammes af en livskrise, har børn brug for vores hjælp til at kunne skabe mening og helhed mellem hvad de oplever, sanser og hvad der udtrykkes af omgivelserne eller ikke udtrykkes. Ellers kan barnet tro at det er deres skyld.

De har brug for at vide, at det ikke er deres skyld hvis mor og far eller en søskende har det skidt.

Børn har særligt brug for når livet er svært, at vi voksne oversætter den virkelighed de er er en del af, fordi børn let skræmmes og de sanser alt omkring dem – uanset alder

Utilsigtet kan vi voksne let komme til at glemme, at børn også er pårørende og involveret på lige fod som alle andre. Men hvis et barn mødes af tavshed af de voksne, så vil det heller ikke spørge eller fortælle hvordan det har det.

Vi snakker om hvordan det er at være i en familie hvor der et tab, en sorg eller dårlig kommunikation. Måske er der en forælder eller en søskende som er psykisk eller fysisk syg. Det kan også være et eller flere af børnene har andre vanskeligheder som skaber mistrivsel.

Samtalerne er også en unik mulighed for jer forældre, til at komme tættere på hinanden og jeres børn ved blandt andet at få sat fælles ord på hvordan I går og har det. Dermed får I også vist at følelser ikke forkerte eller noget man skal gemme væk men en naturlig del af at være menneske, uanset alder.

I kan få nedbrudt det tavse energifelt som har skabt en følelsesmæssig afstand i mellem jer,

så I atter kan føle jer forbundet som familie.

Forældre med særligt sårbare børn

Vores største ønske som forældre er at kunne sende vores børn ud i verden, fulde af tro på sig selv og i tillid til, at de kan klare sig her i livet. At får skabt en harmonisk familie hvor alt bare kører på skinner. Virkeligheden kan dog nogle gange være noget helt andet hvis ens barn eller børn har en særlig sårbarhed i sig.

Når én i familien mistrives – mistrives alle i familien!

Som pårørende til et barn eller børn som er ramt af psykisk ubalance som ved angst, stress, depression eller har en udviklingsforstyrrelse, kan man som mor og far hurtigt føle sig magtesløs, bekymret, skamfuld, skyldig, overset, stresset, vred og trist. Et gruppeforløb kan være din kærlige hjælp til selvhjælp,

ONLINE – forløb
for dig der kan genkende dig selv i følgende:


  • Kæmper du også nogle gange med, at få en “normal” hverdag med familien til at fungere?
  • Har du følelsen af isolation fordi det kan være svært at dele dine følelser og bekymringer med andre?
  • Savner du et sted, hvor du trygt kan dele, og blive mødt og forstået i det, som til tider er så svært?
  • Søger du ny viden, indsigt og perspektiver til at kunne hjælpe dig selv og resten af familien bedst muligt?

For de fleste forældre i gruppen, uanset problematik, er det en stor lettelse at mødes med ligesindet, da man ikke længere føler sig alene.

  • Du vil opdage, at der er mange andre forældre som dagligt kæmper mod systemet og bekymrer sig, lige som du.
  • Du vil være i et fordomsfrit fællesskab hvor du kan græde, puste ud og sætte ord på dine følelser, frustrationer og tanker, uden at skulle tage hensyn til andre.
  • Her vil du lærer at prioritere dig og dine behov og finde din egen tid til sund og energiskabende aktivitet eller fordybelse .
  • Det er vejen til fornyet håb for fremtiden og troen på dig selv, og at I godt kan blive en velfungerende familie – på trods.

Skriv til mig, hvis du vil vide hvornår næste hold starter op i efteråret 2021 eller hvis du ønsker ene samtaler.

“Forløbet hos Gitte Schnell gjorde, at jeg mødte ligesindet forældre der befandt sig i samme kaotiske situation som mig selv. Der blev oprettet et sikkert ”rum”, hvor man kunne dele sine håb for ens børns fremtid, ens afmagt i kampen med systemet og ens sorg over hele situationen. Jeg lærte mig selv bedre at kende, og er kommet mere i kontakt med mine sande følelser.”  

Mor til fire børn og deltager i online forældregruppe

Skam, skyldfølelse, lavt selvværd, angst, tankemylder, voldsom vrede, isolering eller overansvarlighed kan være nogle af symptomerne hos et barn, hvor der er fortielser, psykisk sygdom, misbrug, konflikter eller ubalance i kommunikationen i familien.

Min rolle ved familiesamtaler

Som familiecoach er min rolle, at holde fokus i snakken og hjælpe jer med at undersøge situationen, særligt ud fra barnets perspektiv og fornemmelser, men uden at barnet stilles en masse spørgsmål.

Jeg kan høre alt det som I måske ikke selv kan høre og vil støtte jer i, at få taget hul på de vigtige snakke.

Jeg vil møde jer med min medmenneskelighed, empati og min faglige viden og erfaringer. Jeg er selv mor og er ikke bange for at bringe egne erfaringer i spil hvor de kan være hjælpsomme.

Inden familien samles hos mig har jeg altid en eller flere samtaler med mindst en forælder først, da det er vigtigt, at jeg kender til familiens historie, mønstre og livsudfordringer.

Det er godt hvis alle børn deltager i familiesamtalerne, da mistrivsel eller ændringer i livsomstændigheder er et fællesanliggende for alle i en familie.

Terapeutiske mål & greb

I kriser kan vi have svært ved at bevare nærkontakten, og åbenheden med hinanden. Familiesamtaler støtter både forældrene og børnene og ofte bliver alle lettet over, at få et trygt rum og et sprog til, at kunne tale om den virkelighed de alle er en del af. Børnene vil også opdage, at det ikke er deres skyld eller ansvar,

En familiesamtale er ikke terapi, i den klassiske forstand. Det er samtaler om bestemte livsomstændigheder som påvirker hele familiens trivsel.

I forløbet bruger jeg empatisk kommunikation, spejling og validering af den enkeltes oplevelser og følelser. Af redskaber bruger jeg også systemisk familieopstilling, tegneøvelser, samtalelege, mindfullness og andre metoder som skal hjælpe særligt børnene med at sætte ord på deres følelser og til at kunne skabe indre ro.

Jeg tilbyder ord der hvor den enkelte selv mangler og støtte børnene i deres forståelse af deres virkelighed, og samtidig giver jeg ny viden og perspektiver til forældrene.

Når snakken først flyder sker der ofte en lettelse i rummet. Skuldrene sænkes, nervesystemet og kroppen falder mere til ro og langsomt mærkes nærværet og kontakten.

I sidste ende vil disse samtaler og øvelser kunne styrke familiens tillid til hinanden, samspillet imellem dem og deres fælles udvikling.

Inspiration til mit arbejde med familier

Børn som er udadreagerende er lettere at spotte når de har det svært. Hvorimod “skyggebørnene”, altså de børn som udadtil klarer sig godt i skolen, er populære, dygtige til sport, stille og opfører sig som små ansvarlige voksne i familien, er sværere at opdage. Pligtopfyldelse, stilhed og gode præstationer kan nemlig blive målestok for trivsel, hvorfor disse “skyggebørn” kan få livslange udfordringer op igennem livet. Det er mange af de børn som jeg møder som voksne i min praksis.

Familiesamtaler er SÅ vigtige!

Mine familiesamtaler er inspireret af mit virke som samtalegruppeleder for børn og unge i sorg.

Jes Dige er et forbillede for mig med sine mange års erfaring med at arbejde med børn og unge i sorg, og som stifter af foreningen “Skyggebørn”.

Karen Glistrups mangeårige arbejde med familier og hendes fantastiske bog “Hvad børn ikke ved…har de ondt af”, er ligeledes blevet en ledestjerne i mit arbejde med børn, unge og hele familien.

Læs mere om Karen Glistrup og hendes arbejde på www.snakomdet.dk

Hjem/Terapeutiske Forløb/Forældre med særligt sårbare børn

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.

Klik her for at sende mig en e-mail