Supervision

for psykoterapeuter & arbejdsteams

Supervision for psykoterapeuter

Som supervisor fungerer jeg som en professionel samtalepartner, der arbejder på et solidt udviklingspsykologisk grundlag.

Supervisionen kan finde sted én-til-én eller i en gruppe.

Jeg arbejder emotionsfokuseret og fænomenologisk og gør brug af systemisk opstilling.

I trygge ramme giver jeg dig mulighed for at kigge på dig selv, at få et nyt perspektiv på dine arbejdsmetoder og de følelser du oplever kan være vanskelige at rumme.

Et forløb har fokus på både personlig og professionel kompetenceudvikling i arbejdslivet. Supervisionen har til formål at skabe ny refleksion over en arbejdsrelateret situation som synes særlig vanskelig eller udfordrende at håndtere.

Supervision for teams

Supervision kan hjælp med at indkøre nye teams som skal samarbejde på tværs af kompetencer og fagområde. Formålet er at skabe en fællesskabsfølelse fra start og tilføre gruppen en vitalitet og nye perspektiver på den forstående opgave

Supervision er en mulighed for I får et fællessprog og forståelse for eventuelle dilemmaer, vanskelige beslutninger og konflikter.

I hjælpes til at italesætte misforståelser, mistrivsel og finde mere konstruktive måder at bruge hinanden på, eller komme ud over en fastlåst måde at være sammen på.

Dette tillidsfulde rum giver typisk en følelse af samhørighed, lettelse og mobilisering af ny kreativitet og handlekraft.

Et forløb vil typisk strække sig over 5-10 samtaler af en varighed på 1½ time for individuelle forløb
2-3 timer for en gruppe på 4 – 5 personer

Supervision
giver overblik, ny viden
& konkrete værktøjer

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.