U.N.I.K.T

Et U.N.I.K.T forløb

Alle børn og unge har retten til en tryg opvækst sammen med familien, venner, skole og fritid. Desværre er der en stigning af mistrivsel blandt vores børn og unge, og de føler sig mere presset end nogensinde før. Mange plages af angst, stress, ensomhed og et lavt selvværd.

Dette problem vil jeg gerne være med til at afhjælpe med dette særlige gruppeforløb for unge mellem 12 – 14 år. Forløbet er et aktivtlæringsforløb og vil foregå fysisk i trygge rammer i Valby.

I det 10 ugers lange læringsforløb har jeg fuld fokus på at hjælpe de unge med at skabe og opnå:

  • U.DVIKLING
  • N.ÆRVÆR
  • I.NDSIGT
  • K.OMPETENCER
  • T.RIVSEL

Bryd ensomhed i fællesskab

Fælles for de unge i gruppen er, at de enten kæmper med for meget angst, har stress, plages af for mange tanker, at de har skolevægring, måske også PDA. Måske er man ramt af det hele.
Konsekvensen for deres mistrivsel er deres begrænset mulighed for at leve et frit og trygt ungdomsliv, hvilket kan strække sig videre op i deres voksenliv. D
erfor er det utrolig vigtigt, at vi sætter ind med hjælp så tidligt som muligt.

Rammerne
I gruppen vil man mærke, at man opleve at man faktisk er helt normal, også selvom man har nogle psykiske og emotionelle udfordringer. OG man vil opleve ikke længere er helt alene.
Det er nok det vigtigste
da ensomhed har store personlige omkostninger.

Vi bryder følelsen af ensomhed og forkertheden ved at hjælpe dem med at omskrive deres selvfortælling og styrke deres livsduelighed, selvværd og livsglæde.

Vi starter altid med at forberede lidt let mad sammen, fordi spisning er godt at samles om.
Det er aktivt og løsner op for uroen , stemningen og giver plads til hyggelige snakke.
Også om helt almindelige teenager ting.

Jeg støtter, guider og motiverer de unge til at skabe de forandringer de længes efter i deres liv.
De vil blive klogere på hjernen og følelsernes funktion. Hvad er forsvarsmekanismer og hvordan påvirker vores
nervesystem vores tanker, følelser og adfærd..

Konkrete redskaber

De vil lære hvordan de selv kan ændre på deres følelser og fastlåste overbevisninger som begrænser deres liv. De vil opdage hvor kompetente og stærke de i virkeligheden.
I fællesskabet træner vi simple, men effektive øvelser, som kan hjælpe med at skabe ro i hovedet, i kroppen og i sjælen.
Når de først begynder at mærke værdien i at være i dette fællesskab med ligesindet, kan de også få oplevelsen af at være en del at noget som er unikt og større end dem selv.
Samhørighed og oplevelsen af, at kunne rumme ens følelser og tanker vil modvirke følelsen af ensomhed og boostet deres selvværd og selvtillid.

VIGTIGT!

De unge kan altid trække sit “Nej Tak” kort, hvis der er emner de ikke ønsker at tale om på dagen.
Her er aldrig krav eller forventninger andet end at man behandler andre som man gerne selv vil behandles.
ALLE
nej tak respekteres uden forklaring.

TILMELDING TIL
U.N.I.K.T FORLØB

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.