Jeg hjælper dig med
at øge dit nærvær, din glæde og
styrke dine relationer

Forstå dit tilknytningsmønster og dine følelser og din krops vigtige budskaber

Vi mennesker er flokdyr og vi har brug for at være forbundet til andre mennesker, ellers kan vi ikke skabe os et trygt og lykkeligt liv.

Vores følelser, sansninger, nervesystemet og fysiske krop er vores non-verbale navigationssystem. Dette indre øko-system sender konstant signaler til os om hvordan vi har det og hvad vi har brug for, for at få dækket vores naturlige behov for tryghed, tilknytning og næring.

Desværre lære de fleste af os som børn, at overhøre mange af vores naturlige signaler, følelser og behov, i frygten for at være uelskelig, være forkert, ikke god nok, for at undgå at skuffe, at vække andres vrede eller for at blive ekskluderet eller forladt.
For sker det, er det samme som at lide døde for barnet.
Denne frygt lever for mange af os videre i os op igennem livet, hvis vi ikke får hjælp til at korrigere vores frygt, de fastlåste overbevisninger og ubehagelige relationelle oplevelser.

Så for at vi kan forstå vores nutidige frygt, forsvarsmekanismer og usunde mønstre må vi ofte udrede vores fortid og bearbejde barndommens smerte, utrygheder og traumer, for at kunne løse vores nuværende problemer – emotionelt som relationelt.

Fra utryg og sårbar – til tryg og robust

Tanken om at gå i samtaleterapi hvor der fokuseres særligt på ens følelser, tidlige svigt, skam og tilknytningstraumer kan føles skræmmende for de fleste, men ved netop at få til at bearbejdet dine emotionelle sår og smerte kan du begynde at transformere dine fastlåste følelser og uhensigtmæssige mønstre og dermed slippe fri af fortidens angst og utrygheder.
Gevinsten er et styrket sind, en friere krop og sundere relationer.

Herunder kan du læse mere om de terapi retninger og metoder jeg er specialiseret i og som jeg indrager i mit arbejde for at kunne hjælpe mennesker videre i livet.

Kombinationen af disse metoder, har jeg oplevet giver de bedst mulige resulater og med langvarig effekt, når det gælder emotionel og relation bedring og selvudvikling.

Mine metoder er særdeles effektive til behandling af:

Om Emotions-Fokuseret Terapi

Terapiformen er også kendt som EFT og er anerkendt på verdensplan som en evidensbaseret metode der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.
EFT er en dybdegående terapi form som skaber følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige ændringer, som tilsammen kan ophæve mistrivsel og begrænsninger i livet.

EFT er velegnet til at hjælpe unge, voksne, par (EFT/Couples) og familier med deres tilknytningsforstyrrelser og emotionelle og relationelle problematikker

I terapien arbejder vi altid på flere niveauer – både emotionelt, kropsligt, neurologisk og verbalt.
Vi går altid efter at finde ind til kernen i problemet og søger at afslutte ufærdige konflikter, få healet emotionelle sår og frisætte fastlåste traumereaktioner fra sindet, kroppen og i følelserne.
Dermed skabes et mere fleksibelt nervesystem og et roligt sind og fredfyldte relationer.

Om Traume-og tilknytningsterapi

Vores tidligste tilknytningserfaringer fra barndommen påvirker alle vores relationer i gennem vores opvækst og voksen liv.
Har tilknytningen været ustabil mellem barn og de primære omsorgspersoner – typisk forældrene – vil dette skabe en øget angst og frustration i barnet,
Ud fra disse tidlige utrygge tilknytningserfaringer, emotionelle ubehagelige oplevelser og traumatiseringer skabes barnets selvopfattelse, opfattelse af verden, selvbeskyttelses strategier og utrygge tilknytningsmønstre.
De vil påvirke stort set alle aspekter af ens liv og kan, når de bliver trigget, kunne komme til udtryk som:

 • Angst, panikanfald, toxic stress, mental udmattelse, depression
 • For meget vrede, agression, dominans, kontrol af egne eller andres følelser, selvskade
 • Pleasing/underkastelse – opfylder andres behov og tilsidesætter egne/perfektionistisk
 • Emotionel eller fysisk tilbagetrækning. undgåelsesadfærd/ dulmer sig m.misbrug af stoffer eller alkohol eller overspisning
 • Kollaps, overvældelse, hjælpeløshed, magtesløshed – man stivner/går i frys/ tomhed/følelsesløs

I forløbet vil tilknytningen, selvkærligheden, nervesystemet og tilliden til sig selv og andre reguleres og styrkes.

Om Neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv Psykoterapi er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling og har til formål at skabe sammenhæng og samarbejde mellem nervesystemets tre niveauer:

Det ubevidste (det kropslige)
Det limbiske (det følelsesmæssige)
Det kognitive (det rationelle)

Når vi er i krise, kan vi føle os fragmenteret, disconnected fra os selv og opleve for meget vrede, angst, stress eller opleve indre uro eller tomhed.

Når der opstår ubalance i vores naturlige flow mellem kroppe, sindet, nervesystemet og følelser så mister vi nærkontakten til os selv, til vores behov og vores evne til at kunne forbinde os til andre – på en sund måde.

Med neuroaffektiv psykoterapi arbejder vi på at genskabe sammenhængen og balancen mellem nervesystemet, det kropslige, det følelsesmæssige og det kognitive.

Om Systemisk familieopstilling

Jeg facilitere også metoden Systemisk Familieopstilling. Denne metode er simpel at tilgå og hjælper os hurtigt med at give mening til det som synes meningsløst og til en dybere forståelse af det uforståelige. og til at opdage hvad man har brug for at ændre på for at kunne få det bedre eller for at kunne nå i mål med det man ønsker.

Det indre terapeutiske arbejde bliver konkret og visuelt, da vi bruger små figurer og symboler som repræsentanter for familiemedlemmer eller for andre relationer eller for en konkrete problematik, en følelse, en oplevelse eller en forhindring.

Opstillingen er særdeles velegnet til at skabe et sprog hvor vi endnu ikke har et sprog, men mere en fornemmelse eller en følelse.

Symptomer på emotionel ubalance

 • En konstant fornemmelse af kropslig uro
 • Katastrofetanker / grublerier
 • Klump i halsen
 • Ændret spisemønstre
 • Energiforladthed
 • Hyper energi
 • Følelsesmæssig ustabil
 • Migræne
 • Anspændthed i kæben, nakke og skulder
 • Søvnløshed
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænder
 • Mavesmerter.

VIGTIGT!

Der er altid vigtigt, at du går til egen læge hvis du oplever en eller flere af ovenstående symptomer først, da de kan skyldes problemer, som ikke kan behandles terapeutisk
.

Temaer i forløbet kan være

 • Forskellige typer for angst ( ikke fobier)
 • Arbejdsrelateret stress og livsstress
 • Undgåelsesadfærd som skolevægring eller selvisolering
 • Et lavt selvværd
 • Kropslig uro og tankemylder
 • Mental udmattelse og søvnbesvær
 • Adoptionsrelateret problematikker
 • Familieproblemer
 • Parproblemer
 • Barn / forældre problemer
 • Mistillid i de nære relationer
 • Et utrygt tilknytningsmønster
 • Tidlige tilknytningstraumer
 • Problemer med vrede
 • Selvkritik og selvsabotage
 • Emotionel overspisning, cutting og anden selvskadende adfærd
 • Tilknytning og triggers
 • Konflikthåndtering
 • Afgrænsning og grænsesætning
 • Misbrug
 • Problematisk kommunikation
 • Ændring af usunde samspilsdynamikker
 • Regulering af sindet og nervesystemet