Familieterapi

Mistrivsel
er et familieanliggende

Børn skræmmes let og bliver bekymret hvis de daglige rutiner ændre sig, der er for mange konflikter,
de føler sig forkert eller oplever tab og sorg.

Hvis vi som voksne ikke forholder os åbent til det som sker i familien, så efterlades vores børn alene med det som er følelsesmæssigt svært.

Denne lukkethed kan skabe angst, afstand, skyldsfølelser, skam og konflikter i familien.
Utrygge børn og unge kan udvikle tankemylder, stress, skolevægring, misbrug eller blive udadreagerende, hvis de ikke får den nødvendige hjælp til at danne mening og takle deres stærke følelser.

Følelser, konflikter og livskriser, er en del af livet, og noget vi skal lære at tale åbent om med vores børn, uanset deres alder.
For u
den hjælp til dette, kan barnet begynde at lave sin egen fortolkning af det som sker.
Ofte tror barnet eller den unge, at det er dem som årsagen til forældrenes bekymringer, vrede, konflikter og skilsmisse.

OG det har de IKKE godt af!

_________________________

I ER IKKE ALENE

Som familiementor og psykoterapeut,
hjælper jeg forældre med at få åbnet op for de svære snakke med hinanden og med deres børn.
Familien støttes i, at nedbryde det tavse energifelt, bearbejde stærke følelser og styrke familiebåndet.

Robuste og rolige forældre, giver robuste og trygge børn

Vores største ønske som forældre er, at kunne sende vores børn ud i verden, fulde af tro på sig selv og i tillid til, at de kan klare sig her i livet.

Virkeligheden kan dog nogle gange blive noget helt andet, hvis der er skabt nogle usunde samspilsmønstre i familien, hvis der opstår en livskrise eller hvis et familiemedlem mistrives.

Skab et fællessprog

Familiesamtalerne er en unik mulighed for, at I kan komme tættere på hinanden ved at få skabt en fælles forståelse for jeres fælles virkelighed.

Jeg sikre jer, at ingen efterlades følelsesmæssigt alene eller kommer til at føle sig skyldig i det som er problemet. Det er problemet, som er problemet.

Hele familien får et fællessprog, hvilket skaber nye muligheder for, at I sammen kan finde frem til svar og løsninger på det som I kæmper med.
Og at I bedre kan møde hinanden med omsorg, tillid og tålmodighed.
Det er optimalt hvis alle familiens medlemmer, forældre og børn, inddrages i familiesamtalerne, da alle er påvirket.

Metode

Jeg gør brug af metoden systemisk familieopstilling, da den kan hjælpe jer med at skabe overblik og tale åbent om det som føles svært.
Særligt børn og unge har glæde af denne simple metode, da den ikke kræver mange ord og forklaringer, fordi den er visuel i form af figurer og symboler.

Min rolle

Som psykoterapeut og familiementor støtter jeg jer i, at sætte ord på svære følelser, tanker og jeres oplevelser.
Følelsesmæssige tilstande som skam, angst, ensomhed og vrede bearbejdes og I hjælpes med, at give slip på gamle fastlåste mønstre og udvikle nye og bedre.

Gevinsten

Familier som kommer til familiesamtaler udtrykker ofte en
stor lettelse over, sammen at få fortalt ud om det som udfordre dem.
Fordi,

 • De ikke længere føler sig så alene.
 • De slipper for at have hemmeligheder og at skulle “lade som om” alt er ok.
 • De mærker deres familiebånd er blevet styrket
 • De oplever en øget lyst til at række ud og at være sammen.

 Der blev oprettet et sikkert ”rum”, hvor man kunne dele sine håb for ens børns fremtid, ens afmagt i kampen med systemet og ens sorg over hele situationen. Jeg lærte mig selv bedre at kende, og er kommet mere i kontakt med mine sande følelser.”  

Mor til fire børn

Familiesamtaler

Familiens trivsel


I kriser kan vi have svært ved at bevare nærkontakten, tilliden og åbenheden med hinanden.
Og når det sker i familien bliver det ofte børnene som kommer i klemme mellem forældrene.
Det er meget skræmmende for et barn eller et ungt menneske at opleve sine forældre har mange daglige konflikter. Eller hvis forældrene er skilt og de taler dårligt om den anden forælder til børnene. Skilsmisse og sammenbragte børn kan også skabe meget uro og konflikter fordi det er så sårbart.
Sygdom, død og økonomisk usikkerhed, kan også give store følelsesmæssige udfordringer og på virke utrygheden hos alle i familien.

Styrk familiebåndet

Hvis et barn mødes af tavshed af de voksne, så vil det heller ikke spørge eller fortælle hvordan det har det.
Familiesamtalerne støtter både forældrene og børnene og ofte bliver alle lettet over, at få et trygt rum og et sprog til, at kunne tale om den virkelighed de alle er en del af. Børnene vil også opdage, at det ikke er deres skyld eller ansvar.

Målet er, at når I begynder at dele livets udfordringer, sorger og glæder så styrker I også følelsen af fælleskab og tillid til hinanden,
Dette samspil sikre også en fælles udvikling og forståelse.

Min rolle og ansvar

Jeg sørger for at skabe trygge nok rammer for jer alle i familien. Tryghed er afgørende for at vi tør dele tanker og følelser med andre.

Min rolle er også, at holde fokus i snakken og hjælpe jer med at undersøge konkrete samspilsdynamikker og mønstre som måske står i vejen for jeres fortrolighed og tillid.

Jeg har stor fokus på børnene og tilbyder dem ord der hvor de selv mangler. Jeg støtter dem i deres forståelse af jeres fælles virkelighed,

I forældre støttes i, at få taget hul på de vigtige men svære snakke.

Når snakken først flyder sker der ofte en lettelse i rummet. Jeg ser ofte at skuldrene sænkes, nervesystemet og kroppen falder mere til ro og langsomt mærkes nærværet og kontakten til hinanden.

Børnene sanser alt


Det er aldrig børnenes ansvar (uanset alder) når der er problemer i familien. det er altid os voksne.
Altid!
Men utilsigtet kan vi voksne let komme til at glemme, at børn også er pårørende og involveret på lige fod som alle andre, når der sker noget som påvirker vores liv.

Uanset udfordringen så har alle børn og unge brug for hjælp til at kunne skabe mening og helhed mellem hvad de oplever, sanser og hvad der udtrykkes af omgivelserne eller ikke udtrykkes.
Ellers kan barnet tro at det er deres skyld, hvis mor, far eller en søskende har det skidt eller er vrede.

Rammen

En familiesamtale er ikke terapi, i den klassiske forstand. Det er samtaler om bestemte livsomstændigheder som påvirker hele familiens trivsel og hvor alle i familien støttes og hjælpes til at få sat på hvordan de har det, og hvad de har brug for.

I forløbet bruger jeg empatisk kommunikation, spejling og validering af den enkeltes oplevelser og følelser. Af redskaber bruger jeg også systemisk familieopstilling og andre metoder som skal hjælpe særligt børnene med at sætte ord på deres følelser og til at kunne skabe mening i det som sker omkring dem.

Det er godt hvis alle børn deltager i familiesamtalerne, da mistrivsel eller ændringer i livsomstændigheder er et fællesanliggende for alle i en familie.

Børn og unge i terapi

Jeg behandler børn og unge fra 10 år med forskellige udfordringer.
Det kan være:

 • Angst
 • Et lavt selvværd
 • Lider af skolevægring,
 • Er en del af en sammebragt familie
 • Har en adoptionsbaggrund
 • Har en selvskadende adfærd
 • Et forstyrret forhold til mad, krop og deres følelser
 • Udfordres af opmærksomhedsforstyrrelser
 • Og meget andet….

Børn som er udadreagerende er lettere at spotte når de har det svært.
Hvorimod “skyggebørnene”, altså de børn som udadtil klarer sig godt i skolen, er populære, dygtige til sport, stille og opfører sig som små ansvarlige voksne i familien, er sværere at opdage.

Pligtopfyldelse, stilhed og gode præstationer kan nemlig blive målestok for trivsel, hvorfor disse “skyggebørn” kan få livslange udfordringer op igennem livet.

Inspiration

Mit arbejde med børn, unge og familier er bla. inspireret af:

 • Jesper Juhl
 • Jes Dige
 • Karen Glistrup
 • Dr. Gabor Maté
 • Dr. Peter A. Levine
 • Bessel A. Van Der Kolk
 • Susan Hart
 • Bruce Perry
 • Alice Miller

I mit virke som samtalegruppeleder for børn og unge, er Jes Dige og hans tilgang til at arbejde med børn og unge, som har mistet, et særligt stort forbillede for mig. Jes Dige har stiftet af foreningen “Skyggebørn”.

Karen Glistrups mangeårige arbejde med familier og hendes fantastiske bog “Hvad børn ikke ved…har de ondt af”, er ligeledes blevet en ledestjerne i mit arbejde med børn, unge og hele familien.

Læs mere om Karen Glistrup og hendes arbejde på www.snakomdet.dk

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.