Familieterapi nær København

Mistrivsel
er et familieanliggende

Følelser, konflikter og livskriser, er en del af livet, og noget vi skal lære at tale åbent om som forældrepar og sammen med vores børn – uanset deres alder.

Børn skræmmes let, bliver bekymret og ængstelige hvis der er manglende forudsigelighed, misbrug eller for mange uløste konflikter i familien.
Hvis de voksne ikke sætter ord på det der sker eller er sket i familien, vil særligt yngre børn tro, at det er deres skyld hvis de kan mærke deres mor eller far ofte er stresset, vrede eller kede af det.

Er familiedynamikken præget af dysfunktionelle mønstre som skaber for mange konflikter og utryghed i relationen, kan familiens medlemmer ( store som små), få problemer med angst, stress eller reagere med for meget vrede eller pleasing.
Dette vil på sigt kunne skabe flere og dybere relationelle og emotionelle udfordringer og skade familiens tilknytning
yderligere.


Når der er konflikter mellem to parter i familien påvirkes alle
– også dem som ikke viser det!

Relationen mellem forældrene eller mellem barn ( også voksne børn) og forældre kan være forstyrret af lukkethed, for meget vrede eller dårlig kommunikation.
Der kan være skabt dysfunktionelle samspilsmønstre pga. tilknytningsforstyrrelser, misbrugsproblematikker eller ubearbejdet traumer i de nære relationer.

Når vi mister vores indre følelse af tryghed og tilliden til os selv eller vores nærmeste, kan det skabe kronisk stress, loyalitetsproblemer eller højspændte konflikter i familien.


Styrk familiens følelse af forbundethed, tillid og tryghed med familieterapi

Uanset årsagerne for vores udfordringer i familien, er vi nødt til at forholde os åbent til det som er sket og sker i vores fælles virkelighed.

Men ofte er forsvarsmekanismer og tidligere erfaringer i spil – særligt hvis vi før har følt os uretfærdigt behandlet, svigtet eller utryg i relationen.

Derfor er det også vigtigt, at man får hjælp til at afdække fortiden og opdage hvad der er sket i familiens historie

Fordi, når I bedre forstår og kan rumme hinandens følelser. oplevelser og forskelligheder, så efterlades ingen alene med det som er følelsesmæssigt svært.

I familieterapien vil alle blive lyttet til med respekt og åbenhed.
I vil lære
nyt om jer selv og hinanden.
I får nyttig viden og konkrete redskaber
som hjælper jer med at udvikle et fællessprog for jeres fælles udfordringer.
I vil blive støttet i, at skabe de nødvendige forandringer for at bringe jer tættere på hinanden.

_________________________

VIGTIGT!

Al relationel forandring og heling starter hos os selv.
Derfor er det også vigtigt, at alle forstår og er indstillet på, at man også kommer til at arbejde med sig selv og sine egne overbevisninger, mønstre og følelsesmæssige udfordringer i forløbet.

Dette kan føles både sårbart og uvant, hvorfor det kan være nødvendigt at man supplere familiebehandlingerne med en eller flere individuelle samtaler i starten – eller om nødvendigt sideløbende med familieforløbet.

Det kan være mere gavnligt for processen at dele jer op undervejs i forhold til hvor problematikken fylder mest.

Dette besluttes altid i samarbejde med familien.

Bestil en afklarende telefonisk samtale
ved at trykke på KONTAKT

Robuste og rolige forældre, giver robuste og trygge børn

Vores største ønske som forældre er, at kunne sende vores børn ud i verden, fulde af tro på sig selv og i tillid til, at de kan klare sig her i livet.

Virkeligheden kan dog nogle gange blive noget helt andet, hvis der er skabt nogle usunde samspilsmønstre i familien, hvis der opstår en livskrise eller hvis et familiemedlem mistrives.

Vi kan reagere med for mange bekymringer, få et øget behov for kontrol eller reagere med for meget vrede når vi føler os presset.

Hvis vi bliver for stresset som forældre kan vi få svært ved at sætte og fastholde tydelige grænser, hvilket kan skabe endnu mere utryghed og uro.

Når vi føler os magtesløse, kan vi i selvbeskyttelse begynde at trække os i kontakten, reagere med mistillid eller blive opgivende – dette skaber nogle helt nye og dybere tilknytningsproblemer.

I sådanne tilfælde står jeg klar til at hjælpe med familieterapi nær københavn.

Skab et fællessprog

Familiesamtalerne er tilknytningsbaseret og en unik mulighed for, at I kan komme tættere på hinanden ved at få skabt en fælles forståelse for jeres fælles virkelighed.

Jeg sikre jer, at ingen efterlades følelsesmæssigt alene eller kommer til at føle sig skyldig i det som er problemet. Det er problemet, som er problemet.

Hele familien får et fællessprog, hvilket skaber nye muligheder for, at I sammen kan finde frem til svar og løsninger på det som I kæmper med.
Og at I bedre kan møde hinanden med omsorg, tillid og tålmodighed.
Det er optimalt hvis alle familiens medlemmer, forældre og børn, inddrages i familieterapi, da alle er påvirket.

Metode

Som del af familieterapi, gør jeg brug af metoden systemisk familieopstilling, da den kan hjælpe jer med at skabe overblik og tale åbent om det som føles svært.
Særligt børn og unge har glæde af denne simple metode, da den ikke kræver mange ord og forklaringer, fordi den er visuel i form af figurer og symboler.

Min rolle i familieterapi

Som psykoterapeut og familiementor støtter jeg jer i, at sætte ord på svære følelser, tanker og jeres oplevelser gennem familieterapi .
Følelsesmæssige tilstande som skam, angst, ensomhed og vrede bearbejdes og I hjælpes med, at give slip på gamle fastlåste mønstre og udvikle nye og bedre.

Gevinsten ved familieterapi

Familier som kommer til familiesamtaler udtrykker ofte en
stor lettelse over, sammen at få fortalt ud om det som udfordre dem.
Fordi,
 • De ikke længere føler sig så alene.
 • De slipper for at have hemmeligheder og at skulle “lade som om” alt er ok.
 • De mærker deres familiebånd er blevet styrket
 • De oplever en øget lyst til at række ud og at være sammen.

“Nu er jeg ikke længere nervøs for at skulle holde juleaften sammen med familien – som før altid endte i skænderier.”

Voksen datter efter forløb med sin far, .

 Der blev oprettet et sikkert ”rum”, hvor man kunne dele sine håb for ens børns fremtid, ens afmagt i kampen med systemet og ens sorg over hele situationen. Jeg lærte mig selv bedre at kende, og er kommet mere i kontakt med mine sande følelser.”  

Mor til fire børn

“Jeg kan simpelthen bare ikke beskrive med ord, hvor meget Gitte har hjulpet først mig og derefter min teenager, vores familie.”

Mor i forløb med udfordret ung søn, .

Familiesamtaler

Familiens trivsel


I kriser kan vi have svært ved at bevare nærkontakten, tilliden og åbenheden med hinanden.
Og når det sker i familien bliver det ofte børnene som kommer i klemme mellem forældrene.
Det er meget skræmmende for et barn eller et ungt menneske at opleve sine forældre har mange daglige konflikter. Eller hvis forældrene er skilt og de taler dårligt om den anden forælder til børnene. Skilsmisse og sammenbragte børn kan også skabe meget uro og konflikter fordi det er så sårbart.
Sygdom, død og økonomisk usikkerhed, kan også give store følelsesmæssige udfordringer og på virke utrygheden hos alle i familien. Med mine værktøjer og metoder idenfor familieterapi, kan vi genopbygge trygheden i familien.

Styrk familiebåndet

Hvis et barn mødes af tavshed af de voksne, så vil det heller ikke spørge eller fortælle hvordan det har det.
Familiesamtalerne støtter både forældrene og børnene og ofte bliver alle lettet over, at få et trygt rum og et sprog til, at kunne tale om den virkelighed de alle er en del af. Børnene vil også opdage, at det ikke er deres skyld eller ansvar.

Målet er, at når I begynder at dele livets udfordringer, sorger og glæder så styrker I også følelsen af fælleskab og tillid til hinanden,
Dette samspil sikre også en fælles udvikling og forståelse.

Min rolle og ansvar

Som del af familieterapi sørger jeg for at skabe trygge nok rammer for jer alle i familien. Tryghed er afgørende for at vi tør dele tanker og følelser med andre.

Min rolle er også, at holde fokus i snakken og hjælpe jer med at undersøge konkrete samspilsdynamikker og mønstre som måske står i vejen for jeres fortrolighed og tillid.

Jeg har stor fokus på børnene og tilbyder dem ord der hvor de selv mangler. Jeg støtter dem i deres forståelse af jeres fælles virkelighed,

I forældre støttes i, at få taget hul på de vigtige men svære snakke.

Når snakken først flyder sker der ofte en lettelse i rummet. Jeg ser ofte at skuldrene sænkes, nervesystemet og kroppen falder mere til ro og langsomt mærkes nærværet og kontakten til hinanden.

Børnene sanser alt


Det er aldrig børnenes ansvar (uanset alder) når der er problemer i familien. det er altid os voksne.
Altid!
Men utilsigtet kan vi voksne let komme til at glemme, at børn også er pårørende og involveret på lige fod som alle andre, når der sker noget som påvirker vores liv.

Uanset udfordringen så har alle børn og unge brug for hjælp til at kunne skabe mening og helhed mellem hvad de oplever, sanser og hvad der udtrykkes af omgivelserne eller ikke udtrykkes.
Ellers kan barnet tro at det er deres skyld, hvis mor, far eller en søskende har det skidt eller er vrede.

Rammen

En familiesamtale er ikke terapi, i den klassiske forstand. Det er samtaler om bestemte livsomstændigheder, relationstraumer og dysfunktionelle samspilsmønstre som påvirker hele familiens tryghed og trivsel og hvor alle i familien støttes og hjælpes til at få sat ord på hvordan de har det, og hvad de har brug for.

I forløbet bruger jeg empatisk kommunikation, spejling og validering af den enkeltes oplevelser og følelser. Af redskaber bruger jeg også systemisk familieopstilling og andre metoder som skal hjælpe den enkelte med at sætte ord på deres følelser og til at kunne skabe mening i det som sker omkring dem.

Det er godt hvis både forældre og de større børn deltager i familiesamtalerne, da mistrivsel eller ændringer i livsomstændigheder er et fællesanliggende for alle i en familie.

Børn og unge i terapi

Jeg behandler unge fra 13 år med forskellige udfordringer.
Det kan være:

 • Angst
 • Et lavt selvværd
 • Lider af skolevægring,
 • Er en del af en sammebragt familie
 • Har en adoptionsbaggrund
 • Har en selvskadende adfærd
 • Et forstyrret forhold til mad, krop og deres følelser
 • Udfordres af opmærksomhedsforstyrrelser
 • Og meget andet….

Børn og unge som er udadreagerende er lettere at spotte når de har det svært.


Hvorimod “skyggebørnene”, altså de som udadtil klarer sig godt i skolen, er populære, dygtige til sport, stille og opfører sig som små ansvarlige voksne i familien, er sværere at opdage.

Pligtopfyldelse, stilhed og gode præstationer kan nemlig blive målestok for trivsel, hvorfor disse “skyggebørn” kan få livslange udfordringer op igennem livet.

Læs mere om Ung i Terapi HER

Inspiration

Mit arbejde med børn, unge og familier er bla. inspireret af:

 • Jesper Juhl
 • Jes Dige
 • Karen Glistrup
 • Dr. Gabor Maté
 • Dr. Peter A. Levine
 • Bessel A. Van Der Kolk
 • Susan Hart
 • Bruce Perry
 • Alice Miller

I mit virke som samtalegruppeleder for børn og unge, er Jes Dige og hans tilgang til at arbejde med børn og unge, som har mistet, et særligt stort forbillede for mig. Jes Dige har stiftet af foreningen “Skyggebørn”.

Karen Glistrups mangeårige arbejde med familier og hendes fantastiske bog “Hvad børn ikke ved…har de ondt af”, er ligeledes blevet en ledestjerne i mit arbejde med børn, unge og hele familien.

Læs mere om Karen Glistrup og hendes arbejde på www.snakomdet.dk

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at sende en mail.