Familiesamtaler styrker familiebåndet

Det børn ikke ved – har de ondt af!

Når én i familien mistrives – mistrives alle i familien!

Børn skræmmes let og bliver meget bekymret og urolige hvis deres daglige rutiner eller mennesker omkring dem ændrer adfærd. Deres nervesystem kan ikke lukke ordentlig ned uden en tryg voksen at læne sig ind i. Ofte kommer de til at befinde sig i en tilstand med kropslig uro og angst, alt for længe.

OGSÅ selvom de ikke viser det – ud ad til.

Og det har de bestemt ikke godt af!

Som familiementor hjælper jeg forældre og børn med at få åbnet op for snakken om det som føles svært og sårbart.

Familiesamtalerne kan handle om:

 • Udfordringer i forbindelse med diagnoser som ADHD eller ADD.
 • Søskendekonflikter
 • Angst
 • Sociale udfordringer
 • Sygdom,
 • Skolevægring
 • Selvskade og misbrug,
 • Tab og sorg,
 • Skilsmisse,
 • Sammenbragte familie
 • Manglende kommunikation, tryghed og tillid i familien

Samtalerne er en unik mulighed for, at I kommer tættere på hinanden som familie. Med min støtte og vejledning får I skabt en fælles forståelse for hvordan I går og har det.

I fællesskab tager I også ansvar for, at nedbryde det tavse energifelt som måske har skabt afstand i mellem jer.

I voksne får også vist jeres børn, at følelser ikke er forkerte eller noget man skal gemme væk.

Følelser og “op og nedture” er en helt naturlig del af livet og noget vi bør støtte hinanden i, at komme helskindet igennem.

Børn & unge i terapi

Jeg behandler børn og unge fra 10 år. Dem jeg hjælper har forskellige udfordringer.

Det kan være at de:

 • Har angst
 • Har et lavt selvværd
 • Lider af skolevægring,
 • Er en del af en sammebragt familie
 • Har en adoptionsbaggrund
 • Har en selvskadende adfærd
 • Et forstyrret forhold til mad, krop og deres følelser
 • Udfordres af mental udmattelse og opmærksomhedsforstyrrelser pga. ADHD, ADD og lignende.

Børn som er udadreagerende er lettere at spotte når de har det svært. Hvorimod “skyggebørnene”, altså de børn som udadtil klarer sig godt i skolen, er populære, dygtige til sport, stille og opfører sig som små ansvarlige voksne i familien, er sværere at opdage. Pligtopfyldelse, stilhed og gode præstationer kan nemlig blive målestok for trivsel, hvorfor disse “skyggebørn” kan få livslange udfordringer op igennem livet.

Robuste og rolige forældre, giver robuste og trygge børn.
Og når mor og far har det godt – så har børnene det godt, fordi så formår vi også, at lede familien med ro, tydelighed og kærlighed.

Forældersamtaler

Vores største ønske som forældre er at kunne sende vores børn ud i verden, fulde af tro på sig selv og i tillid til, at de kan klare sig her i livet. At får skabt en harmonisk familie hvor alt bare kører på skinner. Virkeligheden kan dog nogle gange være noget helt andet hvis ens barn eller børn har en særlig sårbarhed i sig.

Forældre udtrykker en stor lettelse over at fortalt om det som udfordre dem. Fordi de ikke længere føler sig så alene.

 • Du vil være i et fordomsfrit rum hvor du kan græde, puste ud og sætte ord på dine følelser, uden at skulle tage hensyn til de andre.
 • Du lærer at prioritere dig og dine behov og finde din egen tid til sund og energiskabende aktivitet eller fordybelse.
 • Du få et fornyet håb for fremtiden og en større tro på dig selv, og at I godt kan blive en velfungerende familie.

“Forløbet hos Gitte Schnell gjorde, at jeg mødte ligesindet forældre der befandt sig i samme kaotiske situation som mig selv. Der blev oprettet et sikkert ”rum”, hvor man kunne dele sine håb for ens børns fremtid, ens afmagt i kampen med systemet og ens sorg over hele situationen. Jeg lærte mig selv bedre at kende, og er kommet mere i kontakt med mine sande følelser.”  

Mor til fire børn med og uden diagnoser

Familiesamtaler & familieopstilling

Familiesamtaler

Familiesamtaler støtter både forældrene og børnene og ofte bliver alle lettet over, at få et trygt rum og et sprog til, at kunne tale om den virkelighed de alle er en del af. Børnene vil også opdage, at det ikke er deres skyld eller ansvar,

Som familiementor er min rolle, at holde fokus i snakken og hjælpe jer med at undersøge situationen, særligt ud fra barnets perspektiv og fornemmelser, men uden at barnet stilles en masse spørgsmål.

I kriser kan vi have svært ved at bevare nærkontakten, og åbenheden med hinanden.

Som jeres mentor og terapeut kan jeg høre alt det som I måske ikke selv kan høre. I får et nyt perspektiv på jeres situation og støttes i, at få taget hul på de vigtige men svære snakke.

Jeg vil møde jer med min medmenneskelighed, empati og min faglige viden og erfaringer. Jeg er selv mor i en adoptivfamilie og kender til mange af de udfordringer der kan følge med når der er nogle livsvilkår som er lidt anderledes end de flere familier. Og jeg er ikke bange for at bringe egne erfaringer i spil hvor de kan være hjælpsomme.

I forløbet bruger jeg empatisk kommunikation, spejling og validering af den enkeltes oplevelser og følelser. Af redskaber bruger jeg også systemisk familieopstilling, tegneøvelser, samtalelege, mindfullness og andre metoder som skal hjælpe særligt børnene med at sætte ord på deres følelser og til at kunne skabe mening i det som sker omkring dem.

Når snakken først flyder sker der ofte en lettelse i rummet. Skuldrene sænkes, nervesystemet og kroppen falder mere til ro og langsomt mærkes nærværet og kontakten.

Den terapeutiske ramme

Utilsigtet kan vi voksne let komme til at glemme, at børn også er pårørende og involveret på lige fod som alle andre, når der sker noget som påvirker vores liv.

Det kan være i situationer hvor mor og far skal skilles, et barn har en diagnose som ADHD, ADD eller angst.

Uanset udfordringen så har alle børn brug for hjælp til at kunne skabe mening og helhed mellem hvad de oplever, sanser og hvad der udtrykkes af omgivelserne eller ikke udtrykkes.

Ellers kan barnet tro at det er deres skyld, hvis mor, far eller en søskende har det skidt eller er vrede.

Hvis et barn mødes af tavshed af de voksne, så vil det heller ikke spørge eller fortælle hvordan det har det.

En familiesamtale er ikke terapi, i den klassiske forstand. Det er samtaler om bestemte livsomstændigheder som påvirker hele familiens trivsel og hvor alle i familien støttes og hjælpes til at få sat på hvordan de har det, og hvad de har brug for.

Jeg tilbyder ord der hvor den enkelte selv mangler og støtter børnene i deres forståelse af deres virkelighed, og samtidig giver jeg ny viden og perspektiver til forældrene.

Målet er, at når I deler livets udfordringer, sorger og glæder så styrker I også følelsen af fælleskab og tillid til hinanden, Og dette samspil sikre også en fælles udvikling og forståelse.

Det er godt hvis alle børn deltager i familiesamtalerne, da mistrivsel eller ændringer i livsomstændigheder er et fællesanliggende for alle i en familie.

Inspirator

Mit arbejde med børn, unge og familier er bla. inspireret af:

 • Jesper Juhl
 • Jes Dige
 • Karen Glistrup
 • Dr. Gabor Maté
 • Dr. Peter A. Levine
 • Bessel A. Van Der Kolk
 • Susan Hart
 • Bruce Perry
 • Alice Miller

I mit virke som samtalegruppeleder for børn og unge, er Jes Dige og hans tilgang til at arbejde med børn og unge, som har mistet, et særligt stort forbillede for mig. Jes Dige har stiftet af foreningen “Skyggebørn”.

Karen Glistrups mangeårige arbejde med familier og hendes fantastiske bog “Hvad børn ikke ved…har de ondt af”, er ligeledes blevet en ledestjerne i mit arbejde med børn, unge og hele familien.

Læs mere om Karen Glistrup og hendes arbejde på www.snakomdet.dk

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at skrive en mail til mig. Det er helt uforpligtende og jeg svarer hurtigst muligt.

Klik her for at sende mig en e-mail