Mindre
stress & angst
behandling nær København

Der er mange årsager der kan bekæmpes med angst behandling

Alle mennesker kender til at være overbekymret og ængstelige ind i mellem. Det kan skyldes problemer i parforholdet, udfordringer på arbejdet, socialt eller omkring ens uddannelse. Jeg kan hjælpe dig med angstbehandling nær København.

Der kan være mange årsager til, at man begynder at udvikle symptomer på stress og for meget angst, og får behov for forebyggende behandlinger eller angst behandling.

Ofte skyldes angst, stress og depression et sammenfald af flere omstændigheder som er sket over tid.
Her blot listet nogle eksempler:

 • Svigt af personer som er særlig betydningsfulde for os
 • Ubehandlet tilknytningstraumer i den tidlige barndom
 • Kritisk sygdom, livskriser eller tab af vigtige relationer
 • En særlig medfødt sårbarhed, en psykisk forstyrrelse eller sensitivitet
 • Lavt selvværd og en følelse af, ikke at være god nok, forkert og uelskelig
 • Ekskludering fra familien eller andre fællesskabe og mobning
 • Pleasende adfærd i frygten for tab af en relation, accept eller anerkendelse
 • Har svært ved at rumme egne følelser og kan ikke mærke egne behov og grænser
 • Udsat for langvarigstressbelastninger og usikkerhed på jobbet eller i hjemmet
 • Fortielser om misbrug, uløste konflikter eller har psykisk- eller fysisk sygdom tæt på livet.

Angst, depression, magtesløshed og stress er tæt forbundet til indre følelsesmæssige og fysisk tilstande. De fleste som udvikler angst føler sig ofte også meget stresset og omvendt.

Ubehandlet kan disse tilstande overbelaste dit sind, nervesystem og kapacitet til selvberoligelse samt være medvirkende til manglende overskud til at klare hverdagens opgaver og at være social.

Manglen på indre ro, søvn og følelsen af ikke at være tryg kan medføre øget behov for kontrol, undgåelsesadfærd og påvirke ens mentale overskud og immunforsvar negativ, hvorfor man kan blive mindre modstandsdygtig over for andre (psykiske)sygdomme og stressbelastninger.

Hvis du har svært ved at falde til ro, har katastrofetanker eller ikke mærker glæde i noget som helst, i en lang periode, kan det være, du har angst eller en påbegyndende angstlidelse, stress eller depression og det er godt at række ud efter hjælp hurtigst muligt for at få en professionel vurdering.

Behandling af angst, skam og ensomhed

Angst, stress og ensomhed udleves ofte skjult for omgivelserne fordi det kan føles skamfuldt eller som et svaghedstegn. Derfor er der ofte også en dyb følelse af at være alene. Mange føler sig forkerte, svage eller ikke mødt, da omgivelserne ikke altid forstår ens reaktioner, tanker og adfærdsmønstre.

Måske bliver de utålmodige eller selv stresset og urolige, og beder en om at tage sig sammen.
Men man kan ikke bare tage sig sammen, når man har for meget angst, er for stresset eller føler sig deprimeret.
Og ingen mennesker kan hele i total ensomhed – til det har vi brug for støtte, forståelse og empati fra et andet menneske som forstår og ved hvad man gennemlever.

Jeg tilbyder netop denne hjælp i mine angst behandlinger, og vil sørge for, at du kan blive hjulpet godt igennem hele processen.
Husk, at det er en styrke at turde stå ved sin sårbarhed og række ud – og at det første skridt som regel altid er det sværeste.

 

Emotionsfokuseret Psykoterapi og angst behandling

Tegn på angst, stress og depression er skræmmende, men den gode nyhed er, at det er altid muligt for os mennesker at skabe forandring og bedring i vores liv fordi vores hjerne er plastisk og formbar.
Hele livet!

Kombinationen af Emotionsfokuseret psykoterapi, psykoedukation ( psykologisk undervisning) og somatiske reguleringsøvelser, er særlig effektiv i forståelsen og behandlingen af angst, stress og depression.

Som del af angst behandling hjælpes du nænsomt til at få sat ord på det du oplever og mærker og hvordan det påvirker dig og begrænser dit liv.

At få sat ord på, opleves for de fleste som lindrende fordi man ikke længere føler sig helt alene med noget som føles utrolig skræmmende. Men det er også vigtigt at du får viden omkring angst og hvordan du kan takle den.
Jeg tilbyder angst behandling i min praksis Terapihuset Valby nær København.

I et forløb vil du lære at lytte efter, forstå og handle på dine følelsers signaler, så du genkender din angst og hvad som trigger den.
Jo bedre du kender dig selv – des stærkere står du.

Jeg vil hjælpe dig med at opdage og bruge din iboende styrke til at tøjle din angst og stresstilstand, så disse tilstande ikke længere styrer dig og dit liv.

Målet med terapien er, at øge din selvbevidsthed om dine egne forsvarsmekanismer, at forstå og regulere dine følelser og lytte til dine behov

Jo bedre du mestre din selvregulering, des lettere bliver det for dig at lære slukke for angsten.
Sammen vil vi korrigere dine skræmmende tankemønstre og opgradere dit indre forsvarssystem og udskifte begrænsende strategier, tanker og følelser, så du ikke vedligeholder din angst og stresstilstand eller udsætter dig selv for en øget risiko i at udvikle depression eller andre sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Fokus i forløbet med angst behandling er på:

 • Selvforståelse
 • Selvregulering
 • Selvomsorg
 • Selvværd
 • Styrke sindet og nervesystemet

Symptomer på angst og stress

Symptomer på for meget angst og stress, er for mange, og meget fysisk.
Personer med angst beskriver ofte kropslig uro, hjertebanken, klump i halsen, svimmelhed, vejrtrækningsbesvær, rysten på hænder og anspændthed.

Andre oplever problemer med for meget vrede, at de trækker sig i kontakten eller bliver handlingslammet, tomme og følelsesløse.

At miste kontrollen

Når vi bliver ramt i sindet kan det føles som at miste kontrollen over vores tanker og følelser. Det er som at få revet den sikre grund væk under sig.

Uanset hvordan du oplever angst eller stress, så er det voldsomt ubehageligt og meget skræmmende og vi har brug for hjælp til at håndtere vores følelser og genoprette vores mentale sundhed og naturlige livsflow.
Du kan læse mere om symptomer på angst her

Er du pårørende ?

Angst, stress og uro smitter.
Derfor er det vigtigt at man holder øje med dem som er tæt på den angst- eller stress ramte.
Mange pårørende undertrykker deres egne følelser og bekymringerne for ikke at være til besvær.

Men det er vigtigt at anerkende, at hvis en i familien har det svært -så har alle det svært – særligt børn!
Det bedste for den ramtes heling er at opleve åbenhed og forståelse omkring det som er svært.
Og for den pårørende, at man kan udtrykke sine bekymringer og frustrationer uden at føle skyld eller skam.

Du kan læse mere om familiesamtaler hvis du eller en i din familie er ramt af angst, stress eller anden psykisk lidelse.

Emner i terapien

 • Lavt selvværd
 • Ensomhed
 • Katastrofetanker
 • Vedvarende stress
 • Skolevægring
 • Udmattelse
 • Præstationsangst
 • Bange for adskillelse
 • Søvnproblemer
 • Føle sig forkert
 • Nedtrykthed
 • Svært at håndtere egne eller andres følelser
 • Traumatiske oplevelser
 • Livsbegrænsende adfærd
 • For mange krav
 • Skilsmisse
 • Mobning
 • Fysisk uro
 • Sexualitet
 • Misbrug
 • Tvangspræget adfærd
 • Selvkritiske tanker
 • Svære familieforhold
 • Ubearbejdet sorg
 • Parforhold
 • ADHD / ADD /ASF
 • Frygt for at foretag valg
 • Usikkerhed på Identitet
 • Relationel utryghed
 • Skam og skyld
 • Selvisolering
 • Ændring i spisemønstre
 • Opgivenhed
 • Sårbar overfor forandringer
 • Frygt for kontroltab
 • Frygt for sygdom og død
 • Overdreven behov for kontrol
 • Svigt
 • Utilstrækkelighed
 • Kronisk kravafvisning /PDA

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at sende en mail.