Mindre
stress & angst
behandling nær København

Der er mange årsager der kan bekæmpes med angst behandling

Der kan være mange årsager til at man udvikler stress og for meget angst, og har behov for angst behandling. Alle mennesker kender til at være overbekymret og ængstelige ind i mellem.
Det kan være mange årsager til. Det kan være arbejde eller uddannelse, din familie, dit helbred, lavt selvværd eller økonomi.

Hvis du har svært ved at mærke glæde i noget som helst, i en lang periode, kan det være, du har angst eller en påbegyndende angstlidelse.

Angst, depression, magtesløshed og stress er tæt forbundet indre følelsesmæssige og fysisk tilstande. De fleste som udvikler angst føler sig ofte også meget stresset og omvendt.
Ubehandlet kan disse tilstande overbelaste dit nervesystem og kapacitet til selvberoligelse.

Manglen på indre ro og følelsen af tryghed kan over tid medføre depressive symptomer og fysisk smerte og påvirke ens immunforsvar negativ, hvorfor man kan blive mindre modstandsdygtig over for sygdomme.

behandling af angst, skam og ensomhed

Angst og stress har mange udtryk og udleves ofte skjult for omgivelserne fordi det kan føles skamfuldt eller som et svaghedstegn. Derfor er der ofte også en følelse af ensomhed eller en dyb følelse af ikke at blive set eller forstået, da omgivelserne ikke altid forstår ens reaktioner, tanker og adfærd.
Måske bliver de utålmodige eller selv stresset og urolige, og beder en om at tage sig sammen.
Men man kan ikke bare tage sig sammen, når man har for meget angst eller er for stresset. Hvis ens tilstand forstyrrer ens livskvalitet har man brug for professionel hjælp, støtte og redskaber til at styre angsten så den ikke styrer en.
Jeg tilbyder netop dette i mine angst behandlinger, så du kan blive hjulpet godt igennem hele processen.
Husk, at det er en styrke at søge hjælp og tage skridtet mod bedre mentalt velvære.

Hvorfor bliver vi ramt?

Som menneske, er du programmeret til at overleve ved at sanse og reagere på alle farer omkring dig.
Hvis du i er en konstant overlevelsestilstand fordi dit nervesystem fortæller dig, at du må kæmpe for dit liv, selvom der ingen umiddelbar fare er,
kan det skyldes:

 • Traumatiske oplevelser, kritisk sygdom, krise eller tab
 • En særlig medfødt sårbarhed, eller sensitivitet
 • En følelse af, ikke at være god nok, forkert og uelskelig
 • Frygt for kontroltab og ekskludering fra fællesskabet
 • Pleasende adfærd i frygten for tab af en relation, accept eller anerkendelse
 • Har svært ved at sige fra og mærke egne følelser, behov og grænser
 • Udsat for svigt af personer som er særlig betydningsfulde for os

Symptomer

Symptomer på for meget angst og stress, er for mange, og meget fysisk.
Personer med angst beskriver ofte kropslig uro, hjertebanken, klump i halsen, svimmelhed, vejrtrækningsbesvær, rysten på hænder og anspændthed.
Andre oplever problemer med for meget vrede, at de trækker sig i kontakten eller bliver handlingslammet, tomme og følelsesløse.

 

At miste kontrollen

Når vi bliver ramt i sindet kan det føles som at miste kontrollen over vores tanker og følelser. Det er som at få revet den sikre grund væk under sig.

Uanset hvordan du oplever angst eller stress, så er det voldsomt ubehageligt og meget skræmmende og vi har brug for hjælp til at håndtere vores følelser og genoprette vores mentale sundhed og naturlige livsflow.
Du kan læse mere om symptomer på angst her

Psykoterapi og angst behandling

Angst er skræmmende, men den gode nyhed er, at det er altid muligt for os mennesker at skabe forandring og bedring i vores liv fordi vores hjerne er plastisk og formbar.
Hele livet!

Som del af angst behandling hjælpes du nænsomt til at få sat ord på det du oplever og mærker og hvordan det påvirker dig og begrænser dit liv. At få sat ord på, opleves for de fleste som lindrende fordi man ikke længere føler sig helt alene med noget som føles utrolig skræmmende. Men det er også vigtigt at du får viden omkring angst og hvordan du kan takle den.
Jeg tilbyder angst behandling i min praksis Terapihuset Valby nær København.

I et forløb vil du lære at lytte efter, forstå og handle på dine følelsers signaler, så du genkender din angst og hvad som trigger den. Jo bedre du kender dig selv – des stærkere står du.
Jeg vil hjælpe dig med at opdage og bruge din iboende styrke til at tøjle din angst og stresstilstand, så disse tilstande ikke længere styrer dig og dit liv.

Målet med terapien er at øge din bevidsthed om dine egne forsvarsmekanismer, følelser og behov.
Jo bedre du mestre din selvregulering, des lettere bliver det for dig at lære slukke for angsten.

Sammen vil vi korrigere dine skræmmende tankemønstre og opgradere dit indre forsvarssystem og udskifte begrænsende strategier, tanker og følelser, så du ikke vedligeholder din angst og stresstilstand.

Fokus i forløbet med angst behandling er på:
 • Selvforståelse
 • Selvregulering
 • Selvomsorg
 • Selvværd
 • Styrke

Er du pårørende ?

Angst, stress og uro smitter. Derfor er det vigtigt at man holder øje med dem som er tæt på den angst- eller stress ramte.
Mange pårørende undertrykker deres følelser og bekymringerne for ikke at være til besvær.

Men det er vigtigt at anerkende, at hvis en i familien har det svært -så har alle det svært – særligt børn!
Det bedste for den ramtes heling er at opleve åbenhed og forståelse omkring det som er svært.
Og for den pårørende, at man kan udtrykke sine bekymringer og frustrationer uden at føle skyld eller skam.

Du kan læse mere om familiesamtaler hvis du eller en i din familie er ramt af angst, stress eller anden psykisk lidelse.

Emner i terapien

 • Lavt selvværd
 • Ensomhed
 • Katastrofetanker
 • Vedvarende stress
 • Skolevægring
 • Udmattelse
 • Præstationsangst
 • Bange for adskillelse
 • Søvnproblemer
 • Føle sig forkert
 • Nedtrykthed
 • Svært at håndtere egne eller andres følelser
 • Traumatiske oplevelser
 • Livsbegrænsende adfærd
 • For mange krav
 • Skilsmisse
 • Mobning
 • Fysisk uro
 • Sexualitet
 • Misbrug
 • Tvangspræget adfærd
 • Selvkritiske tanker
 • Svære familieforhold
 • Ubearbejdet sorg
 • Parforhold
 • ADHD / ADD /ASF
 • Frygt for at foretag valg
 • Usikkerhed på Identitet
 • Relationel utryghed
 • Skam og skyld
 • Selvisolering
 • Ændring i spisemønstre
 • Opgivenhed
 • Sårbar overfor forandringer
 • Frygt for kontroltab
 • Frygt for sygdom og død
 • Overdreven behov for kontrol
 • Svigt
 • Utilstrækkelighed
 • Kronisk kravafvisning /PDA

Ønsker du at høre mere er du velkommen til at sende en mail.