Lad mig hjælpe dig videre

Som Psykoterapeut (MPF) og Familiementor, er jeg specialist i den emotionsfokuseret psykoterapis metode. Jeg har stor ekspertise i, at behandle et utrygt tilknytningsmønster og årsagerne for angst, tankemylder, et lavt selvværd og usund adfærd.


I min klinik i Valby eller online, hjælper
jeg dagligt børn fra 10 år, unge og voksne med at skabe postive forandringer i deres tanker, følelser, reaktionsmønstre og strategier.
Jeg støtter også hele familier når et barn
rammes af angst, lider af skolevægring, har en diagnose som ADHD eller har det svært socialt.

Du er vigtigst

Din tryghed er vigtigst for mig, hvorfor jeg ikke kun møder dig med min faglighed, viden og metoder, men også som et tålmodigt medmenneske som har empati for dig.
Som hustru, mor, veninde og datter ved jeg hvor vigtigt det er, at føle sig mødt, hørt og forstået når man er mest sårbar eller frustreret.

At skabe sig et selvkærligt liv

Når jeg arbejder med mennesker, uanset alder, så oplever jeg ofte, at den største kilde til bekymringer er angst, tristhed og frustrationer relateret til kærlighed, et lavt selvværd, svigt eller en utryg tilknytning i den tidlige barndom.

I terapien har jeg fokus på, at du får bearbejdet dine emotionelle oplevelser og at du lærer at møde dig selv med mere venlighed og tålmodighed.
Du får ny indsigt og redskaber til at håndtere det du måtte kæmpe med, på en sund og udviklende måde.
Målet for mig er, at hjælpe dig med at få skabt de forandringer som skal til, for at du kan leve et frit, ærligt og selvkærligt liv.

Du er løsningen

Mange af vores problemer opstår i hjernen og derfor er det også der hvor løsningen skal findes.
I terapien får du en øget selvbevidsthed og en dybere forståelse for, hvorfor du gør som du gør.
Du trænes i at:

Mit bedste råd til dig

Mange af mine klienter udtrykker, at deres terapiforløb har været direkte livsændrende for dem. De beskriver, at de oplever en større ro, har færre katastrofetanker og mærker mere lethed i hverdagen.
Deres selvværd og overskud er blevet boostet og de har fået et fornyet håb for en bedre fremtid.

Det er som om, at de endelig har fundet vejen hjem til dem selv.

Mit bedste råd til dig som måske er i tvivl om samtaleterapi er den rigtige løsning, at du må prøve det før du kan tage stilling til det.

Terapi er en investering i dig og i det bedre liv.

Om Emotionsfokuseret terapi
Emotionsfokuseret psykoterapi, også kendt som EFT, og er anerkendt på verdensplan som en evidensbaseret metode der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater.
EFT-metoden har ofte en langvarig effekt i transformeringen af fastlåste tanker, følelser og usund adfærd.

Metoden er særlig velegnet til behandle årsagerne for:

Systemisk familieopstilling
Jeg er efteruddannet i systemisk familieopstilling.
Metoden bruger jeg både i individuel terapi, med par og i familiesamtaler, når det giver mening i det terapeutiske arbejde.
I en familieopstilling arbejder man med symboler og figurer som redskaber til at skabe et sprog og en ny mening til det som føles emotionelt svært. Enten i forhold til sig selv eller i samværet med andre.
Metoden giver dermed en hurtigt og dybere forståelse af de ydre udfordringer og de indre konflikter.
Særligt børn og unge har stor glæde af denne metode, da den er visuel og ikke kræver at de skal sætte en masse ord på noget som kan være svært at forklare. Det kan være hvorfor de lider af skolevægring, har angst eller er udadreagerende.
Opstillingen viser barnets følelser og oplevelse. Jeg hjælper barnet med at oversætte det de mærker og reagerer på.

Symptomer på mistrivsel

Sandheden er, at vi ikke kan skabe os et frit liv, før vi tillader os selv at føle, hvad vi føler. Noget de fleste har svært ved, da stærke følelser skaber ubehag.
Men vores følelser, sansninger og krop er et intelligent økosystem, som hele tiden giver dig signaler om, hvordan du har det og hvad du har brug for.
Man kan sige, at følelser er vores livsbeskytter og de kalder på os, når vi ikke længere lever i takt med livets puls.

Hvis vi overhører vores behov og dermed lever i uoverensstemmelse med os selv, bliver vi angste, frustreret og stresset. Symptomerne på denne mistrivsel kan opleves som:

 • Pludselige følelsesmæssige udsving
 • Destruktiv adfærd
 • Mental udmattelse
 • Magtesløshed og håbløshed
 • Kropslig uro
 • Søvnløshed
 • Manglende glæde og overblik
 • Klump i halsen og synke besvær
 • Ændret spisemønstre
 • Selvisolering
 • Hovedpine og anspændthed i kæbe
 • Hjertebanken
 • Koldsved
 • Rysten på hænder
 • Trykken for brystet og mavesmerter.

VIGTIGT!

Der er altid vigtigt, at du går til egen læge hvis du oplever en eller flere af ovenstående symptomer først, da de kan skyldes sygdom, som ikke kan behandles terapeutisk.

Mere om mig

Jeg er født i 1970, er gift og har en søn som er adopteret fra Thailand.

Dermed har jeg også en personlig fortælling om et familieliv som har haft en anderledes start, end de fleste andre familier.

Mit særlige moderskab er også drivkræften bag mine forløb med ufrivillige barnløse par og bearbejdelsen af deres sorg og smerte. Jeg kan personligt genkende mange af deres tanker og følelser og deres udfordringer som par og måske til omgivelsernes reaktioner.

Som adoptivmor kender jeg også til mange af de problematikker der kan opstå hos adoptivforældrene såvel som hos den som er adopteret..

Jeg har derfor mange adoptivforældre, unge og voksenadopteret som søger min hjælp og ekspertise i forhold til det, at være præget af et tidlig tilknytningstraumer, som oplever identitetsproblemer eller har en ubearbejdet sorg og vrede.

Løbende afholder jeg gruppeforløb målrettet unge og voksne med adoptionsbaggrund. Samt forløb for adoptivforældre.

Mine gruppe forløb foregår typisk online.

Min baggrund for behandling af emotionel spisning tager også afsæt i min egen personlige rejse ud af en spiseforstyrrelse i mine unge år.

Kort sagt, så er mine faglige specialiseringer også drevet af min egen personlige livsrejse, hvilket kommer mine klienter tilgode. Fordi, min viden bunder ikke kun i noget som jeg har læst og studeret. Jeg har også mærket det på egen krop og sjæl. Og det er er en del af min styrke som psykoterapeut, familiementor og medmenneske.

Mine uddannelser & kurser

Som Emotionsfokuseret psykoterapeut (MPF), har jeg en anerkendt 4-årig uddannelse og er klinisk eksamineret. Samt har et grundforløb i emotionsfokuseret parterapi (EFT/C).
Begge dele gennemført på
EFT-instituttet i København.

Derefter har jeg taget en efteruddannelse for psykoterapeuter i systemisk familieopstilling hos ISFO.

Jeg er medlem af Psykoterapeut foreningen (MPF) hvilket er din kvalitetsikring af mig og mit arbejde. Naturligvis følger jeg alle etiske råd og GDPR regler, i henhold til dataloven.

Jeg samarbejder også med kommuner og Børnebasen. Her kan jeg tilbyde JEG-støttende samtaleforløb til børn og unge. Og trivselssamtaler med forældre og hele familien.

Derudover hviler min faglige baggrund og kompetencer på:

 • Mentoruddannelse med fokus på familiedynamikker og ADHD, ADD og AFS
 • Certificeret samtalegruppeleder for børn og unge i sorggrupper
 • Exam. supervisor i emotionelspisning
 • Exam. træner og underviser med over 10 års undervisningserfaring.
 • Kursus personlig og faglig kvalificering i samtaler med børn og deres forældre
 • Kursus i vredeshåndtering
 • Kursus i skyggearbejde
 • Kursus i skriveterapi ved det Nationale sorgcenter.
 • Kursus i fostrets og fødslens psykologi og tidlig tilknytning.
 • Kursus i den utrygge tilknytning og samspilsproblematikker
 • Psykoterapi & Mindfullness ved Dansk Psykoterapeutforening.
 • Terapeutiskarbejde med utrygge tilknytningsmønstre
 • Terapi i grupper
 • Ankestyrelsens adoptionsforberendekursus

Andet
Jeg har i over 20 år været tilknyttet den danske tv-branche som bl.a. assisterende tv-producer og tv-caster. Jeg udfører konsulentopgaver for danske produktionsselskaber og for Tv2 og Danmarks Radio.

I mit konsulentarbejde har jeg kontakt med mange forskellige typer mennesker og bruger også her min velfunderet psykologiske viden og bredde menneskeforståelse.